Back to top
lt
svlvltfieten

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Skysto kuro transportavimas

Cheminių medžiagų transportavimas

Dujų transportavimas

17.6.2022 | Preem and Simeon extend their cooperation Skaityti daugiau 11.4.2022 | Max Stenberg has been appointed Business Controller Skaityti daugiau 20.12.2021 | Merry Christmas Skaityti daugiau

„Simeon“ yra transporto bendrovė, kuri specializuojasi skystų krovinių gabenime. Teikiame transportavimo paslaugas Suomijos, Švedijos ir Baltijos šalių rinkoms. Taip pat vykdome veiklą visose Baltijos jūros regiono šalyse.
Mūsų apyvarta – 90 milijonai eurų. Didžiausią dalį pajamų gauname bendradarbiaudami su ilgalaikiais partneriais ir pirmaujančiais šio verslo segmento atstovais. Didžiuojamės, galėdami dirbti kartu su tokiomis bendrovėmis kaip „Linde“, „Teboil“, „Teboil“, „Neste“, „Kemira“, „Boliden“ „Altia“„Prefere Resins“, „Gasum“ ir „Kosan Gas“.

.

Visi mūsų klientai yra mūsų partneriai. Siekdami abipusės naudos, stengiamės gerai pažinti savo klientus, jų siūlomus produktus ir verslo procesus. Vairuotojai, teikiantys didžiąją dalį mūsų paslaugų, bei mūsų ilgalaikiai subrangovai yra pagrindinis variklis, paverčiantis tikslus atliktais darbais, tokiais kaip kokybiškas klientų aptarnavimas, saugumas, patikimumas ir minimali žala aplinkai.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas bei mūsų kontaktus rasite mūsų interneto svetainėje.

Arto Juosila

Valdybos pirmininkas

Juha Lehtinen

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Ilkka Kaarna

Valdybos narys

Kimmo Rahkamo

Valdybos narys

Pontus Stenberg

Valdybos narys & CEO

Didžiausias dėmesys – klientams

Visa mūsų veikla orientuota į klientų poreikius. Svarbiausias „Simeon“ tikslas – teikti klientų reikalavimus visapusiškai atitinkančias paslaugas ir nuolat gerinti paslaugų kokybę, kasdieninėje veikloje pritaikant naujausias rinkos technologijas. Mūsų išskirtinis bruožas, kurį labiausiai akcentuojame verslo santykiuose, yra mūsų patikimumas.

Saugumas

„Simeon“ giežtai laikosi visų jos veiklai taikomų saugumo reikalavimų. Jei kliento įmonė turi papildomą saugumo politiką, į ją taip pat atsižvelgiame.

Aplinkosauga

„Simeon“ – aplinką tausojanti įmonė. Prieš pradėdami bet kokią veiklą, nuodugniai ištiriame jos poveikį aplinkai ir kruopščiai įvertiname galimą žalą gamtai. Aplinkos tarša – vienas iš pagrindinių rodiklių, į kurį atsižvelgiame pasirinkdami verslo partnerius, medžiagas bei įrangą.

Finansinė sėkmė

Veiklos rezultatai, finansinė nauda ir su tuo susijusi rizika – tai faktoriai, į kuriuos sėkmingai veikianti įmonė privalo nuolat atsižvelgti. Todėl bendrovės vadovų pagrindinė užduotis ir tikslas – užtikrinti verslo stabilumą ir ilgalaikės sėkmės garantiją.

Atsakomybė

Atsakomybė paremta susitarimų vykdymu.

Kiekvienas „Simeon“ darbuotojas privalo suteikti visą jam žinomą informaciją skundo pateikimo atveju, taip pat paremti savo kolegas ir padėti kitiems vadovautis mūsų įmonės gairėmis bei vertybėmis – tai ir yra atsakomybė. Atsakomybė taip pat reiškia, kad problemos yra aptariamos atvirai ir sprendžiamos operatyviai, o ne slepiamos ar atidedamos vėlesniam laikui.

SVEIKATA (H)

Vairuotojas, gabenantis pavojingas medžiagas, kiekvieną dieną susiduria kelyje su tūkstančiais kitų eismo dalyvių. Vairuotojo sveikatos būklė ir rūpinimasis ja yra pirmiausia jo asmeninis reikalas, tačiau Simeon kaip darbdavys nori padėti savo personalui su sveikata susijusiais klausimais.

Mūsų sveikatos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ kiekvieno besirūpinančio Simeono pervežimais sveikatos būklė būtų pripažinta tinkama vairuotojo darbui;

♦ kiekvienas simeonietis supranta savo asmeninę atsakomybę rūpintis savo sveikata su sveiko gyvenimo būdo, fizinio aktyvumo ir gerų mitybos įpročių pagalba ir iškelia sau tikslą išeiti į pensiją sveikam;

♦ ankstyvos paramos modelio dėka padedame bendradarbiams ištverti sunkumus;

♦ kiekvienas supranta piktnaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis programos turinį ir laikosi jos;

♦ įsigijome teisės aktų nustatytas sveikatos priežiūros paslaugas ir prižiūrime jų įgyvendinimą;

♦ atlikdami tyrimus nustatome su darbo aplinka susijusius pavojus ir pasiruošiame jiems, taip pat pavieniams nelaimingiems atsitikimams darbe, susirgimams bei profesinėms ligoms

Sveikatos priežiūros paslaugų teisinis pagrindas labai skiriasi priklausomai nuo šalies. Vis dėlto efektyvios sveikatos priežiūros paslaugos sudaro pagrindinę pasitenkinimo darbu dalį, tad visose Simeon šalyse siekiame jų pavyzdinio funkcionavimo.

SAUGUMAS (S)

Pervežant pavojingas medžiagas su daugeliu darbo etapų yra susijusi saugos rizika, kurios atpažinimas ir poveikio įvertinimas yra kiekvieno simeoniečio profesinių įgūdžių dalis. Siekdami tiek savo personalo, tiek partnerių saugumo pagerinimo analizuojame mūsų darbo aplinką su Quentic įrankiais.

Mūsų saugumo politikos tikslas yra tai, kad:

♦ mūsų saugumo kultūra remiasi kiekvieno darbuotojo asmenine saugos elgsena (BBS – Behavior Based Safety – elgsena pagrįsti saugos principai);

♦ kiekvienas simeonietis grįžta iš darbo namo būdamas sveikas (tikslas jokių nelaimingų atsitikimų darbe);

♦ esame atsakingi eismo dalyviai;

♦ žinome, kur yra mūsų įranga kiekvieną paros akimirką;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, visose situacijose veikia pagal nustatytus saugos reikalavimus; nepriklausomai nuo to ar normos yra apibrėžtos klientų, suinteresuotųjų šalių ar pačio Simeono;

♦ kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, supranta, kada turi atsisakyti užduoties, kuri yra nesaugi, vykdymo;

♦ duomenys iš esmės susiję su mūsų verslu yra saugomi, ir kiekvienas simeonietis supranta informacijos saugumo svarbą savo veikloje.

Profesiniai įgūdžiai remiasi kompetencija, tad užtikriname mūsų saugią elgseną nuolatiniais apmokymais; dabartiniame socialinės žiniasklaidos pasaulyje atsirado naujų poreikių išsamiau nurodyti su apsaugos planu susijusius viešumo klausimus. Be teisės aktų nustatytos profesinės kvalifikacijos ir ADR kursų bendradarbiaujame su mūsų klientų įmonėmis apmokymų srityje.

Šiuolaikiška įranga ir kokybiški darbo įrankiai bei apranga užtikrina saugią darbo aplinką – nepamirštant, kad saugos veiksmai yra labai paprasti ir aiškūs, tokie kaip saugos diržo naudojimas visuomet, kai yra vairuojamas automobilis.

Sekame įrangą realiu laiku su gps įrenginiu, taip pat stebime mūsų vairuotojų elgesį kelyje, pavyzdžiui, galimą staigų stabdymą ir greičio viršijimą. Užtikriname mūsų vairuotojų žvalumą gerai organizuodami darbo pamainas ir prižiūrėdami, kad būtų laikomasi vairavimo ir poilsio laiko taisyklių.

KOKYBĖ (Q)

Kiekvieną dieną Simeon bendrovėse apdorojama tūkstančiai klientų užsakymų. Jų apdorojimas nuo užsakymo gavimo iki saugaus pristatymo sutartu laiku ir užsakymų tolesnis apdorojimas iki sąskaitų išrašymo reikalauja kokybiško komandinio žaidimo.

Mūsų kokybės politikos tikslas yra tai, kad:

♦ klientas arba galutinis produkto vartotojas gaus savo užsakymą atitinkantį produktą, o pristatymas suteiks klientui teigiamus įspūdžius apie produktą ir aptarnavimą;

♦ iš karto tvarkome reikalus teisingai;

♦ kokybė atsiranda iš proceso, kurio metu kiekvienas dalyvis yra tuo pačiu kokybės stebėtojas, taip pat nuolat stengiamės pagerinti mūsų veiklą pasitelkdami greitą reakciją;

♦ kuriame sutartinius santykius su patikimomis ir žinomomis kompanijomis, netoleruojame korupcijos jokiomis formomis;

♦ efektyviai teikiame vienodos kokybės, atitinkančias sutartis pervežimo paslaugas;

♦ kiekvienas simeonietis veikia pagal nustatytas strategijas ir instrukcijas, suprasdamas, kad komandinis žaidimas yra žaidžiamas laikantis bendrų taisyklių, kad būtų pasiektas kokybiškas galutinis rezultatas.

Viena iš procesų kokybės pagerinimo dalių – skenuojame važtaraščius tiesiai iš automobilių į ofisą. Veiksmų modelis tęsia jau anksčiau prasidėjusius skaitmeninimo darbus; duomenys, susiję su algų apskaičiavimu, pirkimo sąskaitos ir sąskaitų išrašymas apdorojami elektroniniu būdu, jei tik to pageidauja mūsų klientai ir tiekėjai.

Siekdami užtikrinti kokybę reguliariai peržiūrime mūsų veiksmų modelių laikymąsi ir remdamiesi mūsų atsakomybės vertybėmis nedelsdami taisome trūkumus.

Kokybės nuokrypių nagrinėjimas sudaro svarbią vystymosi strategijos dalį, pagal kurią yra analizuojamos pagrindinės įvykio priežastys ir ieškoma priemonių, kad būtų galima išvengti panašios situacijos.

Siekdami mūsų kokybės tikslų rūpinamės, kad kiekviename darbo santykių veikimo etape būtų suteikti supažindinimas ir apmokymai, ir tikimės to iš visų mūsų partnerių, tai yra subrangovų, tiekėjų ir taip pat iš mūsų klientų. Taip pat partneriai turi įsipareigoti laikytis etinių principų, kurių laikomės mes patys, tokių kaip priverstinio ir vaikų darbo draudimas.

APLINKA (E)

Kelių transporto poveikiui aplinkai yra skiriamas ypatingas dėmesys mūsų kasdienėje veikloje. Kiekvieną parą Simeono automobiliai gabena Šiaurės Europos keliais skysčius, kurie yra klasifikuojami kaip pavojingi; pravažiuotų atstumų ilgis atitinka maždaug du kartus aplink žemę. Todėl jau nuo 1998 metų kryptingai plėtojame mūsų aplinkos politiką įgyvendindami standarto ISO 14001 reikalavimus.

Mūsų aplinkos politikos tikslas yra tai, kad:

♦ atsakingai vykdydami mūsų veiklą sumažiname klimato kaitą ir aplinkos taršą;

♦ mūsų priimtų sprendimų dėka suteikiame mūsų klientams galimybę įgyvendinti jų aplinkos politikos tikslus;

♦ atitinkame suinteresuotųjų šalių reikalavimus (pavyzdžiui, teisės aktus);

♦ prisidedame prie to, kad kiekvienas simeonietis, įskaitant subrangovus, veiktų ir priimtų sprendimus atsižvelgdamas į poveikį aplinkai;

♦ vykdydami veiklą transporto sektoriuje pirmaujame kaip naujoviškų ir aplinką saugančių sprendimų įgyvendintojai.

Vykdydami veiklą įgyvendiname mūsų aplinkos politiką, ypač remdamiesi gyvavimo ciklo požiūriu, pagal kurį investicijų planą atitinkantis įrangos įsigijimas leidžia sumažinti išmetamų teršalų ir anglies dioksido kiekį, taip pat standartizuotų priežiūros programų dėka bei sekdami vairavimo įpročius, ypatingai atsižvelgiant į degalų sąnaudas. Savaime suprantama, kad kiekvieno simeoniečio kasdieniame gyvenime veikia tokie ekologiški veiksmai kaip atliekų rūšiavimas.

x

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais. Skysto kuro pramonėje ypač svarbu tinkamai įvertinti veiklos poveikį aplinkai. Mūsų klientai pristato rinkai naujus, aplinką tausojančius produktus, o transporto priemonių gamintojai kuria vis ekologiškesnius variklius. Visos šios savybės yra taikomos ir mūsų pačių naudojamiems sunkvežimiams.

Gabename ne tik paprastą, bet ir šildymui skirtą kurą. Šildymui skirto kuro poreikis kinta priklausomai nuo sezono, smarkiai padidėdamas tik labai trumpam laikui. Teisingas tokių aplinkybių įvertinimas leidžia mums tinkamai paskirstyti resursus ir taip optimizuoti įmonės veiklos procesus.

x

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties. Kai kurių pramonės šakų atstovai perdirba pagrindinius chemikalus į aukštos kokybės vartojimui paruoštus produktus, kurie vėliau pristatomi klientams cisterniniais automobiliais.

Mažos atsargos, nuolatos besikeičiantys poreikiai ir visiškai patikimas pristatymas nustato transportavimo srities standartus. „Simeon“ specializuojasi cheminių produktų, priskiriamų ypatingai pavojingų krovinių grupei, pervežime. Mūsų tikslas – tapti tokių pervežimų rinkos lyderiu.

x

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos. Šiuolaikinėje visuomenėje dujos naudojamos įvairiausiems tikslams maisto pramonėje, sveikatos apsaugos sektoriuje ir pan.

Dujos turi daug ir įvairių savybių. Kai kurias jų deginant galima išgauti energiją, o kitos, pvz. anglies dioksidas, kokį galima rasti kiekviename gazuoto gėrimo buteliuke, naudojamos ugniai gesinti. Kai kurios paleistos dujos kyla aukštyn tarytum balionai, o kitos lieka prie žemės, nes jų tankis yra didesnis už oro tankį.

Skirtingų savybių dujoms pervežti parenkame atitinkamą įrangą, o jas vežantys vairuotojai baigia specialius mokymus. Dujų pervežimo saugumą garantuoja išsamios žinios apie produktą bei naujausios cisternų technologijos. „Simeon“ yra dujų pervežimo ekspertas.

Paslaugos

Skysto kuro transportavimas

Skysto kuro gabenimas šiuo metu sudaro tik dalį visų pervežamų krovinių. Didžiausioms degalinėms kuro siuntas tiekiame kasdien. Dauguma transporto priemonių yra paženklintos mūsų klientų logotipais ir prekių ženklais.

Skaityti daugiau

Cheminių medžiagų transportavimas

Pagrindinėms mūsų pramonės žaliavoms priskiriamos ir skirtingų rūšių skystosios cheminės medžiagos. Yra gamyklų, sunaudojančių dešimtis tonų pelenų šarmo, sieros rūgšties ar druskos rūgšties.

Skaityti daugiau

Dujų transportavimas

Produktai, kurie atmosferos temperatūroje ir slėgyje yra dujinės būsenos, klasifikuojami kaip dujos. Nepaisant tokio apibrėžimo, pervežimo metu jie būna skystos būsenos.

Skaityti daugiau

Karjeros galimybės

„Kiitosimeon“ įmonių grupėje Suomijoje, Švedijoje ir Baltijos šalyse šiuo metu dirba daugiau nei 500  įvairių sričių aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų. Turime beveik 400 sunkiasvorių krovininių transporto priemonių vairuotojus.

Nuolat investuojame į personalo kvalifikacijos kėlimą ir pasitenkinimą darbu. Turime modernų transporto priemonių parką, kurį reguliariai atnaujinime. Didžiuojamės, galėdami pasiūlyti pervežimo paslaugas aukščiausios klasės transporto priemonėmis.

Profesionaliems darbuotojams siūlome įdomų ir iššūkių nestokojantį darbą. Jei susidomėjote galimybe dirbti mūsų bendrovėje, prašome užpildyti žemiau pateiktą darbo paraiškos formą.

Jei domitės verslo galimybėmis (subranga), prašome susisiekti su Ramunas Labutis (el. paštu ramunas.labutis(@)simeon.lt arba mob. tel. +370 6869 6181)

Darbo paraiškos forma

  Laukelius, pažymėtus * užpildyti būtina.

  NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed. The information is used only in recruitment processes.  Karinė tarnyba

  AtliktaNeatlikta


  Pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) licencija

  KroviniaiKonteineriaiLicencijos neturiu


  Informacija apie teistumą

  TaipNe
  (Pastaba: vairuotojo pažymėjimo registracija bus pateikiama bandomuoju laikotarpiu)


  Darbo patirtis
  Mokymai ir kursai  Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

  Kontaktinė informacija

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  SUOMIJA

  Tel. +358 40 351 2500
  el. paštas: kiitosimeon@simeon.fi
  ADRESAS SĄSKAITŲ SIUNTIMUI

  logo-sqas

  Lappeenranta Terminaalinkatu 9
  53420 LAPENRANTA

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

  Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie 4, 32730 SASTAMALA

  Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

  Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

  Pontus Stenberg

  Vykdomasis direktorius, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866
  pontus.stenberg@simeon.fi

  Juha Lehtinen

  Pavaduotojas Valdybos pirmininkas, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Pasi Koivu

  CFO, Rajamäki
  Gsm +358 40 866 3200
  pasi.koivu@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Laivyno vadovas, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

  Mervi Heikkilä

  Personalo vadybininkas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  Kuro transportavimas

  ico-gas Jani Ojanen

  Transporto vadybininkas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 3512 559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Arttu Bärholm

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 3512 560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gas Mia Tuppurainen

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 3512 540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gas Raimo Tinkanen

  Transporto vadovas, Hamina
  Kuras
  Gsm +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Johannes Salminen

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 3512 219
  johannes.salminen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 3512 527
  marko.ferm@simeon.fi

  ico-gas Jani Väisänen

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  ico-gas Mika Korhonen

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Kuras
  Gsm +358 40 169 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gas Ilpo Aksela

  Transporto vadovas, Paimio
  Kuras
  Gsm +358 50 385 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

  ico-gas Mikko Järvinen

  Transporto vadovas, Paimio
  Kuras
  Gsm +358 40 351 2591
  mikko.jarvinen@simeon.fi

  Cheminis transportas

   ico-gasMatti Auvinen

  Paskyros valdytojas, Rajamäki
  Chemikalai
  Gsm +358 400 65 8750
  matti.auvinen@simeon.fi

  ico-gas Timo Kallio

  Transporto vadybininkas, Lahti
  Chemikalai
  Gsm +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytonen

  Transporto vadybininkas, Oulu
  Chemikalai
  Gsm +358 500 444 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-gas Santeri Saavalainen

  Transporto vadovas, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535
  santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gas Petri Ojala

  Transporto vadovas, Lahti
  Gsm +358 40 3512 534
  petri.ojala@simeon.fi

  ico-gas Harri Österman

  Transporto vadovas, Oulu
  Gsm +358 40 3512 8861
  harri.osterman@simeon.fi

  ico-gas Kai Stenberg

  Transporto vadovas, Oulu
  Gsm +358 50 593 7186
  kai.stenberg@simeon.fi

  ico-gas Svetlana Inkinen

  Transporto vadovas, Lappeenranta
  Rusijos eismas
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlana.inkinen@simeon.fi

  ico-gas Kalle Posti

  Transporto vadovas, Lappeenranta
  Gsm +358 44 3242 559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Transporto vadovas, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Transporto vadovas, Sastamala
  Gsm +358 40 3512 512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Dujų-, Kuro transportavimas

  ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

  Transporto vadybininkas, Rajamäki
  Dujos & Kuras
  Gsm +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-balloon Tuomas Pesonen

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

  ico-gas Deniss Klaas

  Transporto vadovas, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm +358 40 3512 524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-balloon Jani Määttä

  Transporto vadovas, Oulu
  Air Liquide & Gasum
  Gsm +358 40 1616 950
  jani.maatta@simeon.fi

  ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

  Transporto vadovas, Paimio
  Neste
  Gsm +358 40 842 5749
  juha-pekka.lepisto@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projekto vadovas, Rajamäki
  Gsm +358 40 821 3488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Finansų vadovas, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  IT sistemos specialistas, Rajamäki
  Gsm +358 40 832 8187
  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksims Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksims.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Įrangos technologija, Rajamäki
  Gsm +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Įrangos technologija, Oulu
  Gsm +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Mika Hietanen

  Įrangos technologija, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 533
  mika.hietanen@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Atsiskaitymas, darbo užmokestis Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Pirkimo knygelė, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 552
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Klientų aptarnavimas, atsiskaitymas, pirkimo knygelė, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 525
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Minna Suomela

  Atsiskaitymas, darbo užmokestis, reportažas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 553
  minna.suomela@simeon.fi

  Liina Mótus

  Atsiskaitymas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 554
  liina.motus@simeon.fi

   

  Anneli Sokka

  Atsiskaitymas, Rajamäki
  Gsm +358 40 638 8998
  anneli.sokka@simeon.fi

  Kaisa Heikkilä

  Atsiskaitymas, darbo užmokestis Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Atsiskaitymas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 555
  mika.valtanen@simeon.fi

  Heidi Kelahaara

  Atsiskaitymas, Rajamäki
  Gsm +358 40 3512 5558
  heidi.kelahaara@simeon.fi

  Kontaktinė informacija

  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinn
  ESTONIA

  Tel. +372 6 076 822
  Faksas. +372 6 006 618

  AAlogo-sqas

   

  Kontaktinė informacija

  Hendrik Peiel

  Šalies vadovas, Tallinn
  Gsm +372 526 4101
  hendrik.peiel@simeon.ee

  Jaanus Rooba

  Transporto vadovas, Tallinn
  Gsm +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Vyriausioji buhalterė, Tallinn
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Kontaktinė informacija

  SIMEON SIA

  Bieķensalas 26
  LV-1004 Riga
  LATVIA

  Kontaktinė informacija

  Pavils Reinikovs

  Šalies vadovas, Riga
  Gsm +371 6735 3783
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Ansis Lazdins

  Transporto vadovas, Riga
  Gsm  +371 2784 2089
  ansis.lazdins@simeon.se

  Kontaktinė informacija

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LITHUANIA

  Tel. +370 5 2334533
  Faksas.+370 5 2334532

  Kontaktinė informacija

  Ramunas Labutis

  Šalies vadovas, Vilnius
  Tel   +370 5233 4533
  Gsm +370 6869 6181
  Fax   +370 5233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kuprevičienė

  Buhalterė, Vilnius
  Tel     +370 5233 4533
  Gsm  +370 6874 3590
  Fax    +370 5233 4532
  edita@simeon.lt

  Edita Satkauskiene

  Transporto vadybininkas, Vilnius
  Tel   +370 5233 4533
  Gsm +370 6202 0730
  Fax   +370 5233 4532
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Kontaktinė informacija

  Petroleum Logistic I Mittskandinavien

  Simeon Group

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka
  SWEDEN

  ADRESAS SĄSKAITŲ SIUNTIMUI PLM

  Kontaktinė informacija

  Fred Petrini

  Šalies vadovas, Stockholm
  Gsm +46 703 107 110
  fred.petrini@simeon.se

  Max Stenberg

  Controller, Stockholm
  Gsm +358 44 377 5789
  max.stenberg@simeon.se

  Peter Thureson

  Area Manager, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

  Per Eriksson
  Area Manager, Stockholm
  Gsm +46 702 094 941
  per.eriksson@simeon.se
  Christian Broberg

  Transporto vadovas, Stockholm
  Gsm +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

  Mikael Östlund

  Transporto vadovas, Stockholm
  Gsm +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Transporto vadovas, Stockholm
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Transporta vadītājs, Stockholm
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Kontaktinė forma

   NB! The information filled in the form is kept for six months, after which it is removed.
   Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!