Kiitosimeon Oy ja Ilkka Huttunen Oy ovat 2.1.2014 alle kirjoitetulla kaupalla sopineet Ilkka Huttunen Oy:n säiliöliiketoiminnan myynnistä Kiitosimeonille. Kauppa sisältää Ilkka Huttunen-konsernin säiliöliiketoiminnan kokonaisuudessaan sekä virolaisen tytäryhtiön Saimaa Servise Oü:n osakekannan. Kaupan kohteena olevan toiminnan parissa työskentelevät toimihenkilöt, asentajat ja kuljettajat siirtyvät Kiitosimeon Oy:n ja sen tytäryhtiöiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Ilkka Huttunen Oy:n toimitusjohtaja Timo Huttunen on nimitetty Kiitosimeon Oy:n palvelukseen nimikkeellä markkinointijohtaja. Tämän lisäksi Timo Huttunen hoitaa aluksi kemikaaliliikenteen kuljetuspäällikön tehtäviä.

Ostetun liiketoiminnan vuosiliikevaihto on 11 miljoonaa euroa ja se nostaa Kiitosimeonin liikevaihdon 60 miljoonan euron tasolle.

Kiitosimeon Oy:n toimitusjohtaja Ari Penttinen:

”Kuljetus- ja logistiikka-alan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn kohdistuu suuria odotuksia samaan aikaan kun yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset tiukkenevat. Nyt toteutettu kauppa on yksi toimi, jolla asiakkaidemme odotuksiin vastaamme. Kahden, hyvin yhtenevät arvot omaavan perheyhtiön yhdistämisellä saamme tulokseksi enemmän kuin osien summan.”

”Timo Huttusen johdolla palvelukseemme siirtyvä henkilöstö ja heidän osaamisensa ovat merkittävä osa kauppaa. Heidän asiakas- ja toimialatuntemuksensa on meille erittäin arvokasta.”

Timo Huttunen: ”Perinteikkään perheyhtiömme liiketoiminnasta luopuminen ei ollut helppo päätös, mutta Simeonia sopivampaa ostajaa emme olisi voineet löytää. Mahdollisuus jatkaa työskentelyä samojen asiakkaiden, ihmisten ja tärkeä ksi kokemieni tavoitteiden parissa osana isompaa joukkuetta teki kaupan mahdolliseksi.”
Lisätietoja:

Ari Penttinen
+358 40 8227622
ari.penttinen@simeon.fi

Timo Huttunen
+358 400 771400
timo.huttunen@simeon.fi

Juha Lehtinen
+358 400 459123
juha.lehtinen@simeon.fi

Lämna ett svar