Sivuston alkuun
fi
svlvltfieten

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö

 

Simeon Group Polttoainelisä

Simeon Group Sustainability Report 2020

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

Hämeen Laatusäiliöt Oy

11.4.2022 | Max Stenberg on nimitetty Business Controlleriksi Lue lisää 20.12.2021 | Hyvää Joulua Lue lisää 6.12.2021 | Organisaatiomuutoksia Simeonilla 07.12.2021 Lue lisää

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö. Kotimarkkina-alueemme on Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mutta operoimme kaikissa Itämeren rantavaltioissa.

Budjetoitu liikevaihtomme on 70 miljoona euroa. Valtaosa tästä syntyy pitkäaikaisten kumppaniemme ja alansa johtavien toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme ylpeitä saadessamme toimia sellaisten yritysten kanssa kuin Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum ja Kosan Gas.

Kumppanuus on tapamme toimia kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tuotteiden ja prosessien tuntemus ovat tärkeitä keinoja molempien osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omat kuljettajamme, jotka vastaavat pääosasta palveluistamme, ja pitkäaikaiset kumppanuudet myös alihankinnassa, ovat se voimavara, jolla tavoitteet muutetaan teoiksi. Teoiksi kuten asiakaspalvelu, turvallisuus, luotettavuus ja vähäinen ympäristökuormitus.

Tutustu sivujemme kautta toimintaamme ja ota yhteyttä tarvittaessa.

Arto Juosila

Hallituksen puheenjohtaja
Gsm +358 40 551 2878

Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Hallituksen jäsen

Asiakaskeskeisyys

Kaikki toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen. Simeonin tehtävä on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuoda asiakkaalle uusia ehdotuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Luotettavuus on asiakassuhteen tärkein ominaisuus.

Turvallisuus

Simeon huomioi kaikessa toiminnassaan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. Asiakkaan edellyttäessä oman turvallisuusnorminsa noudattamista se on myös Simeonin turvallisuusnormi.

Ympäristöystävällisyys

Simeonin tuottamat palvelut toteutetaan tilanne ja mahdollisuudet huomioiden mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristövaikutukset ovat vaikuttimena valittaessa yhteistyökumppaneita ja toiminnan vaatimia raaka-aineita ja materiaaleja.

Taloudellinen tuloksellisuus

Kaikki toiminta ja palvelut toteutetaan tietoisina niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityksen johdon tehtävä on ohjata yrityksen kehitystä ja kasvua siten että yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, että sovitut asiat toteutetaan.

Vastuullisuus tarkoittaa myös jokaisen Simeonilaisen velvollisuutta puuttua epäkohtiin, tukea työkaveria ja auttaa kaikkia toimimaan ohjeidemme ja arvojemme mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa, ettei ongelmia piiloteta tai lykätä, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne ratkaistaan viipymättä.

TERVEYS

logo-sqas

Vaarallisten aineiden kuljettaja kohtaa liikenteessä päivittäin tuhansia muita tienkäyttäjiä. Kuljettajan terveydentila ja siitä huolehtiminen on ensisijaisesti henkilökohtainen asia, mutta Simeon työnantajana haluaa osaltaan tukea henkilökuntaansa terveyteen liittyvissä asioissa.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  jokainen Simeonin kuljetuksia hoitava on todettu sopivaksi terveydentilansa osalta toimimaan kuljettajan tehtävissä

♦  jokainen simeonilainen ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa huolehtia terveydestään hyvien elintapojen, liikunnan ja ruokailutottumusten avulla, ja asettaa tavoitteekseen jäädä terveenä eläkkeelle

♦  varhaisen tuen mallilla tuemme työkavereiden jaksamista

♦  jokainen ymmärtää päihdeohjelman sisällön ja noudattaa sitä

♦  hankimme lakisääteiset terveyspalvelut ja valvomme niiden toteutumista

♦  selvityksien avulla määrittelemme toimintaympäristössämme olevia riskejä ja varaudumme niihin sekä yksittäisten työtapaturmien että sairauksien ja ammattitautien osalta

Terveydenhuollon palveluiden lakisääteisyys vaihtelee eri maissa merkittävästi. Olennainen osa työtyytyväisyyttä on kuitenkin toimivat terveyspalvelut, ja pyrimme vaikuttamaan kaikissa Simeon maissa niiden mallikkaaseen toimivuuteen.

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme auttaa meitä säilyttämään työntekijöillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet. Jokaisella työntekijällä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työssään.

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan lakisääteisiä standardeja ja luomaan vaarattoman työpaikan. Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme auttaa meitä säilyttämään työntekijöillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet.

TURVALLISUUS

logo-sqas

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa monet työvaiheet sisältävät turvallisuusriskejä, joiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on osa jokaisen simeonilaisen ammattitaitoa. Quentic –työkalujen avulla analysoimme toimintaympäristöämme parantaaksemme sekä oman henkilökuntamme että yhteistyökumppaniemme turvallisuutta.

Turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen (BBS)

♦  jokainen simeonilainen menee töistä terveenä kotiin (nolla tapaturmaa-tavoite)

♦  käyttäydymme vastuullisesti liikenteessä

♦  tiedämme, missä kalustomme liikkuu vuorokauden jokaisena hetkenä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii joka tilanteessa annettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti; olivatpa normit asiakkaiden, sidosryhmien tai Simeonin itsensä määrittelemiä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, ymmärtää, milloin kieltäydytään tehtävästä, joka ei ole turvallinen

♦  liiketoimintaamme olennaisesti liittyvät aineistot on suojattu, ja jokainen simeonilainen oivaltaa tietoturvan merkityksen omassa toiminnassaan

Ammattitaito perustuu osaamiseen eli turvallisuuskäyttäytymistämme vahvistamme jatkuvalla kouluttautumisella; nykyaikainen some-maailma on tuonut uudenlaisia tarpeita ohjeistaa tarkemmalle tasolle myös turvasuunnitelmaan liittyviä julkisuusasioita. Lakisääteisten ammattipätevyys- ja ADR-kurssien lisäksi teemme koulutusyhteistyötä asiakasyhtiöidemme kanssa.

Nykyaikainen kalusto ja laadukkaat työvälineet ja –varusteet varmistavat osaltaan turvallisen työympäristön – unohtamatta, että turvallisuusteot ovat hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä, kuten turvavyön käyttö aina, kun auto on liikkeessä.

Käytössämme on kaluston reaaliaikainen gps-seuranta ja sen lisäksi seuraamme kuljettajiemme ajotapaa, kuten mahdollisia äkkijarrutuksia ja ylinopeuksia. Varmistamme kuljettajiemme virkeystason hyvällä työvuorosuunnittelulla sekä seuraamalla ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista.

.

LAATU

logo-sqas

Simeon-yhtiöissä käsitellään päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Niiden käsittely tilauksen vastaanottamisesta oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen sekä tilauksien jälkikäsittely laskutukseen asti vaatii laadukasta joukkuepeliä.

Laatupolitiikkamme tavoitteena on, että:

♦  asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä saa tuotteensa tilauksensa mukaisesti, ja toimitus tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen tuotteesta ja palvelusta.

♦  teemme asiat kerralla oikein

♦  laatu syntyy osana prosessia, jolloin jokainen toimii samalla myös laaduntarkkailijana, ja pystymme parantamaan toimintaamme jatkuvasti nopeasti reagoiden

♦  luomme sopimussuhteita luotettavien ja tunnettujen kumppaneiden kanssa, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa

♦  tuotamme tasalaatuisia, sopimuksiin perustuvia kuljetuspalveluita kannattavasti.

♦  jokainen simeonilainen toimii määriteltyjen toimintamallien ja –ohjeiden mukaisesti ymmärtäen, että joukkuepelissä pelataan yhteisin säännöin laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Osana prosessien laadunparantamista skannaamme rahtikirjat suoraan autoista toimistolle. Toimintamalli jatkaa jo aikaisemmin alkanutta digitalisointityötä, missä niin palkanlaskentaan, ostolaskuihin kuin laskutukseen liittyvä materiaali käsitellään sähköisesti, mikäli vain asiakkaamme ja toimittajamme siihen osaltaan pystyvät.

Laadun varmistamiseksi katselmoimme säännönmukaisesti toimintamalliemme noudattamista, ja puutumme vastuullisuus-arvomme mukaisesti välittömästi epäkohtiin.

Tärkeä osa jatkuvan kehityksen toimintamallia on laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi.

Saavuttaaksemme laatutavoitteemme huolehdimme työsuhteen elinkaaren joka vaiheessa perehdytyksen ja koulutuksen antamisesta, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, siis alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja myös asiakkailtamme. Yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua myös itse noudattamiimme eettisiin periaatteisiin, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytön kieltoon.

YMPÄRISTÖ

logo-sqas

Maantiekuljetusten ympäristövaikutukset korostuvat toiminnan jokapäiväisen näkyvyyden johdosta. Simeonin autot kuljettavat vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä Pohjois-Euroopan maanteillä noin kaksi kertaa maapallon ympäri joka vuorokausi. Siksi jo vuodesta 1998 olemme määrätietoisesti kehittäneet ympäristöpolitiikkaamme ISO 14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  vastuullisella toiminnallamme hillitsemme ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista

♦  tekemillämme ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaidemme omien ympäristötavoitteiden toteutumisen

♦  täytämme sidosryhmien vaatimukset (kuten lainsäädäntö)

♦  vaikutamme siihen, että jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii ja tekee päätöksiä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

♦  toimimme kuljetusalalla edelläkävijänä innovatiivisten ja ympäristöä suojelevien ratkaisujen toteuttajana

Käytännössä toteutamme ympäristöpolitiikkaamme mm. elinkaariajattelulla, missä investointisuunnitelman mukaiset kalustohankinnat mahdollistavat päästökomponenttien ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisen, kaluston standardoiduilla huolto-ohjelmilla sekä ajotavan seurannalla erityisesti polttoaineen kulutuksen osalta. Itsestään selvää on, että jokainen simeonilainen hallitsee tuottamansa jätteen lajittelun arjen ympäristötekona.

Kiitosimeon urheilijan tukena

Salla Savikko on 16-vuotias yleisurheilija Riihimäeltä. Hän on harrastanut yleisurheilua noin 7-8 vuotta. Hänen pää lajit ovat kuula, keihäs ja moukari. Yleisurheilussa hän on SM-tason urheilija. Hänet on valittu nyt kolmatta vuotta peräkkäin Alueelliseen nuorten Maajoukkueleiritykseen. Hänen valmentajana toimii Jani Vottonen

 

SM-kisojen suorituksia

2019

-kuulan Sm-1 tuloksella 13.15m

-keihään Sm-4 tuloksella 40.86m

2020

-kuulan Sm-3 tuloksella 13.16m

-keihään Sm-4 tuloksella 44.38m

2021

-moukarin Sm-7 tuloksella 50.09m

-kuulan Sm-2 tuloksella 13.38m

Keihään Sm-5 tuloksella 45.26m

 

Aluemestaruuskilpailut(AM)

2021

-Kuulan Am-2 tuloksella 13.58m

-keihään Am-3 tuloksella 41.88m

-moukari 45.95m

 

Tulevaisuuden tavoitteeni on päästä aikuisten arvokisoihin. Tärkeintä minulle yleisurheilussa on että pääsee tekemään omaa juttuaan,  nauttimaan urheilusta ja onnistumaan.

x

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys. Asiakkaamme lanseeraavat uusia, ympäristöä säästäviä tuotteita ja autonvalmistajat kehittävät vähemmän kuluttavia moottoreita. Sama koskee myös kuljetuksiin käyttämiämme kuorma-autoja.

Liikennepolttonesteiden kanssa samoissa kuormissa kuljetetaan myös lämmitysöljy. Lämmitysöljyn erittäin vaihteleva kysyntä lyhyine huippusesonkeineen mittaa suorituskykymme useita kertoja vuodessa.

x

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla. Tällaisia tuotteita käytetään muun muassa veden puhdistuksessa. Kemikaalikuljetukset ovat monien tuotteiden ja erilaisten vaatimusten muodostama tehokas verkosto.

Pienet varastot, muuttuvat tarpeet ja ehdoton toimitusvarmuus määrittävät kuljetusliikkeelle asetettavan vaatimustason. Simeon on erikoistunut kemikaalikuljetuksissa vaativimpiin ja vaarallisiksi luokiteltuihin tuotteisiin. Strategiamme on olla näissä kuljetuksissa markkina-alueemme johtava yritys.

x

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista. Esimerkiksi elintarviketeollisuus ja terveydenhuolto ovat merkittäviä kaasujen käyttäjiä siinä missä huippuaterioita valmistava kokkikin.

Kaasuilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Toisilla niistä voidaan tuotaa energiaa kaasua polttamalla, mutta esimerkiksi virvoitusjuomapullosta pihahtavaa hiilidioksidia voidaan käyttää myös tulen sammuttamiseen. Osa kaasuista nousee vapautuessaan ilmapallon lailla yläilmoihin, mutta osa jää ilmaa suuremman tiheytensä johdosta maan pinnalle.

Erilaiset ominaisuudet edellyttävät erilaista kalustoa ja kuljettajalle tuotekohtaisen koulutuksen. Tuotteiden ja säiliötekniikan tuntemus tekee kaasujen kuljettamisesta turvallista. Simeon on kaasukuljetuksen asiantuntija.

 

x

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Hämeen Laatusäiliön asiakkaiden ajoneuvot keskittyvät neljään pää-luokkaan: palavien nesteiden ajoneuvot, kaasujen ajoneuvot, kemikaali- teollisuuden ajoneuvot sekä luokattomat säiliöajoneuvot. Säiliöajoneuvon valmistaminen, muutostyöt ja korjaukset sisältävät hitsauksen lisäksi kaikki pneumatiikan, hydrauliikan, sähköjen, automaation ja tietotekniikan sovellukset.

Tuotantomme on suunniteltu ottamaan huomioon kaikki nykyiset laatuvaatimukset ja asetukset. Tuotesuunnittelu on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa huomioiden alan yleisen kehityksen.

Yrityksen toimintaan on muodostunut erittäin tehokas linja määräaikaistarkastuksille ja vakauksille. Laitteistoihin kuuluu virallinen vakauspaikka ja siihen liittyvä säiliö sekä painekoelaitteisto.

Yritys pystyy korjaus, varaosa ja huolto valmiudellaan vastaamaan nopeaan ja joustavaan palveluun. Uudet tilat ovat suunniteltu laitesijoittelultaan ja läpimenoltaan tehokkaiksi.

Palvelut

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla.

Lue lisää

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista.

Lue lisää

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Lue lisää

Rekrytointi

Kiitosimeon – konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 600 huippuammattilaista erilaisissa tehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Meistä yli 500 toimii raskaan kaluston kuljettajina. Avoimet työpaikat ilmoitetaan www.duunitori.fi sivustolla. Avoimen hakemuksen voi jättää alla olevan lomakkeen kautta.

 

 

TYÖNHAKULOMAKE


    * -merkityt kentät ovat pakollisia.

    Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiproseseissa.    Asepalvelus suoritettu

    KylläEi


    ADR-lupa

    KappaletavaraSäiliöEi ole


    Muita päteyyskoulutuksia

    KylläEi
    (Kuten esim. työturva, ammattipätevyys sekä ensiapukoulutusta)


    Työkokemus (3 viimeisintä työnantajaa)
    Koulutus ja kurssit

    Lataa hakemus ja ansioluettelo


    Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

    Yhteystiedot

    Rajamäki

    Yrityspuistontie 2
    05200 Rajamäki
    SUOMI

    Puh. +358 40 351 2500
    kiitosimeon@simeon.fi
    Laskutusosoitteet

    logo-sqas

    Lappeenranta Terminaalinkatu 9, 53420 LAPPEENRANTA

    Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

    Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

    Sastamala Tallitie 4,32730 SASTAMALA

    Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

    Paimio Länsiportti 3, 21530 PAIMIO

    Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

     

     

     

    Pontus Stenberg

    Toimitusjohtaja, Rajamäki
    Gsm +358 500 605 866 
    pontus.stenberg@simeon.fi

    Juha Lehtinen

    Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
    Gsm +358 400 459 123
    juha.lehtinen@simeon.fi

    Pasi Koivu

    CFO, Rajamäki
    Gsm +358 40 866 3200
    pasi.koivu@simeon.fi

    Olli Haapanen

    Kalustopäällikkö, Rajamäki
    Gsm +358 40 544 8754
    olli.haapanen@simeon.fi

     

    Mervi Heikkilä

    Henkilöstöpäällikkö Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2515
    mervi.heikkila@simeon.fi

    Polttonestekuljetukset

    ico-gas Jani Ojanen

    Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 3512 559
    jani.ojanen@simeon.fi

    ico-gas Arttu Bärholm

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Polttonesteet
    Kierrätysöljyt
    Gsm +358 40 351 2560
    arttu.barholm@simeon.fi

    ico-gas Mia Tuppurainen

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 351 2540
    mia.tuppurainen@simeon.fi

    ico-gas Raimo Tinkanen

    Kuljetusesimies, Hamina
    Polttonesteet
    Gsm +358 50 340 8618
    raimo.tinkanen@simeon.fi

    ico-gas Johannes Salminen

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 3512 219
    johannes.salminen@simeon.fi

    ico-gas Marko Ferm

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 351 2527
    marko.ferm@simeon.fi

    NEOT ASIAKASPALVELU
    040 3512 526 (klo 8-16)

    ico-gas Jani Väisänen

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 351 2561
    jani.vaisanen@simeon.fi

    NEOT ASIAKASPALVELU
    040 3512 526 (klo 8-16)

    ico-gas Mika Korhonen

    Kuljetusesimies, Rovaniemi
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 169 5450
    mika.korhonen@simeon.fi

    ico-gas Ilpo Aksela

    Kuljetusesimies, Paimio
    Polttonesteet
    Gsm +358 50 385 9016
    ilpo.aksela@simeon.fi

     

    ico-gas Mikko Järvinen

    Kuljetusesimies, Paimio
    Polttonesteet
    Gsm +358 40 351 2591
    mikko.jarvinen@simeon.fi

    Kemikaalikuljetukset

     ico-gasMatti Auvinen

    Avainasiakaspäällikkö, Lappeenranta
    Kemikaalit
    Gsm + 358 400 65 8750
    matti.auvinen@simeon.fi

    ico-gas Timo Kallio

    Kuljetuspäällikkö, Lahti
    Kemikaalit
    Gsm +358 40 566 3533
    timo.kallio@simeon.fi

    ico-gas Jussi Hytönen

    Kuljetuspäällikkö, Oulu
    Kemikaalit
    Gsm +358 500 444 999
    jussi.hytonen@simeon.fi

    ico-gas Santeri Saavalainen

    Kuljetusesimies, Lahti
    Gsm +358 40 3512 535 santeri.saavalainen@simeon.fi

    ico-gasPetri Ojala

    Kuljetusesimies, Lahti
    Gsm +358 40 351 2534
    petri.ojala@simeon.fi

    ico-gas Mika Alalahti

    Kuljetusesimies,  Oulu
    Gsm +358 40 351 2566
    mika.alalahti@simeon.fi

    ico-gas Harri Österman

    Kuljetusesimies,  Oulu
    Gsm +358 40 351 8861
    harri.osterman@simeon.fi

    ico-gas Kai Stenberg

    Kuljetusesimies,  Oulu
    Gsm +358 50 593 7186
    kai.stenberg@simeon.fi

    ico-gas Svetlana Inkinen

    Kuljetusesimies, Lappeenranta
    Venäjän liikenne
    Gsm +358 44 077 1314
    svetlana.inkinen@simeon.fi

    ico-gas Kalle Posti

    Kuljetusesimies, Lappeenranta
    Gsm. +358 44 324 2559
    kalle.posti@simeon.fi

    ico-gas Tiina Kiesi

    Kuljetusesimies, Lappeenranta
    Gsm. +358 40 351 2539
    tiina.kiesi@simeon.fi

    ico-gas Jarkko Matikainen

    Kuljetusesimies, Sastamala
    Gsm. +358 40 351 2512
    jarkko.matikainen@simeon.fi

    Kaasu-, polttonestekuljetukset

    ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

    Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
    Kaasut ja polttonesteet
    Gsm. +358 50 551 3713
    janne.lonnqvist@simeon.fi

    ico-balloon Tuomas Pesonen

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Gsm. +358 40 351 2532
    tuomas.pesonen@simeon.fi

    ico-balloon Walter Danielson

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Gsm. +358 40 3512 536
    walter.danielson@simeon.fi

     

    ico-gas Deniss Klaas

    Kuljetusesimies, Rajamäki
    Neste, Shell Aviation
    Gsm. +358 40 351 2524
    deniss.klaas@simeon.fi

    ico-balloon Jani Määttä

    Kuljetusesimies, Oulu
    Air Liquide, Gasum
    Gsm. +358 40 1616 950
    jani.maatta@simeon.fi

    ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

    Kuljetusesimies, Paimio
    Neste
    Gsm. +358 40 842 5749
    juha-pekka.lepisto@simeon.fi

    Åke Lindfelt

    Projektijohtaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 821 3488
    ake.lindfelt@simeon.fi

    Jenni Takala

    Kirjanpitopäällikkö, Rajamäki
    Gsm +358 41 501 8733
    jenni.takala@simeon.fi

    Lauri Honkaharju

    IT-järjestelmäasiantuntija, Rajamäki
    Gsm +358 40 832 8187
    lauri.honkaharju@simeon.fi

    Maksim Scadko

    Operational Specialist, Rajamäki
    Gsm +358 40 661 2817
    maksim.scadko@simeon.fi

    Kimmo Kesälä

    Safety Specialist, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2587
    kimmo.kesala@simeon.fi

    Juha Tiilikainen

    Kalustotekniikka, Rajamäki
    Gsm +358 400 918 392
    juha.tiilikainen@simeon.fi

    Janne Poikela

    Kalustotekniikka, Oulu
    Gsm +358 400 231 085
    janne.poikela@simeon.fi

    Mika Hietanen

    Kalustotekniikka, Lappeenranta
    Gsm +358 40 3512 533
    mika.hietanen@simeon.fi

    Kati Valtanen

    Palkanlaskija, Rajamäki
    Gsm +358 40 620 6826
    kati.valtanen@simeon.fi

    Minna Suomela

    Palkanlaskija, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2553
    minna.suomela@simeon.fi

    Kaisa Heikkilä

    Palkanlaskija, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2551
    kaisa.heikkila@simeon.fi

    Marika Kapulainen

    Ostoreskontranhoitaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2552
    marika.kapulainen@simeon.fi

    Tarja Kylmälä

    Asiakaspalvelu, kaluston hallinta, reskontranhoitaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2525
    tarja.kylmala@simeon.fi

    Liina Mótus

    Laskuttaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2554
    liina.motus@simeon.fi

     

    Anneli Sokka

    Laskuttaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 638 8998
    anneli.sokka@simeon.fi

    Mika Valtanen

    Laskuttaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2555
    mika.valtanen@simeon.fi

     

    Heidi Kelahaara

    Laskuttaja, Rajamäki
    Gsm +358 40 351 2558
    heidi.kelahaara@simeon.fi

    Aleksi Lahtinen 

    Tuotantopäällikkö
    Gsm +358 40 705 3922
    aleksi.lahtinen@laatusailiot.fi

    Sirpa Juhola

    Toimistosihteeri
    Gsm +358 40 351 2541
    sirpa.juhola@laatusailiot.fi

    Sami Nieminen

    Korjaamopalvelut
    Gsm +358 40 704 0770
    sami.nieminen@laatusailiot.fi

    Yhteystiedot

     


    Simeon Transport OÜ

    Paneeli 2
    11415 Tallinna
    VIRO

    Tel. +372 6 076 822
    Fax. +372 6 006 618

    AA logo-sqas

    Yhteyshenkilöt

    Hendrik Peiel

    Maajohtaja, Tallinna
    Gsm +372 526 4101
    hendrik.peiel@simeon.ee

    Jaanus Rooba

    Kuljetusesimies, Tallinna
    Gsm +372 5332 8419
    jaanus.rooba@simeon.ee

    Sirje Ekmann

    Pääkirjanpitäjä
    Gsm +372 607 6822
    sirje.ekmann@simeon.ee

    Yhteystiedot

    SIMEON SIA

    Biekensalas 26
    LV-1004 Riga
    LATVIA

    Phone. +371 673 53 783
    Fax. +371 673 53 763

    Yhteyshenkilöt

    Pavils Reinikovs

    Maajohtaja, Riika
    Tel    +371 673 53 783
    Gsm +371 292 96 649
    Fax   +371 673 53 763
    pavils.reinikovs@simeon.lv

    Arnis Lazdins

    Kuljetusesimies, Riika
    Neste
    Gsm +371 2784 2089
    arnis.lazdins@simeon.lv

    Yhteystiedot

    UAB SIMEON

    Naugarduko 102-802
    LT-03202 Vilnius
    LIETTUA

    Tel. +370 5 2334533
    Fax.+370 5 2334532

    Yhteyshenkilöt

    Ramunas Labutis

    Maajohtaja, Vilna
    Tel    +370 5 2334533
    Gsm +370686-96181
    Fax   +370 5233 4532
    ramunas.labutis@simeon.lt

    Edita Kupreviciene

    Taloushallinto, Vilna
    Tel   +370 5 2334533
    Gsm +370 68743590
    Fax +370 5233 4532
    edita@simeon.lt

    Edita Šatkauskiené

    Kuljetusesimies, Vilna
    Tel   +37062020730
    Gsm +370 68743590
    Fax +370 5233 4532
    edita.satkauskiene@simeon.lt

    Yhteystiedot

    Petroleum Logistic i Mittskandinavien Ab

    Skönviksvägen 2
    131 49 Nacka
    RUOTSI

    Laskutusohje

     

     

     

     

     

    Yhteyshenkilöt

     Fred Petrini

    Country Manager, Tukholma
    Gsm +46 703 107 110
    fred.petrini@simeon.se

     Max Stenberg

    Kontrolleri, Tukholma
    Gsm +358 44 377 5789
    max.stenberg@simeon.se

     Andreas Andersson Maltsén

    Kalusto ja SHQE johtaja ja asiakasvastaava, Tukholma
    Gsm +46 722 490 001
    andreas.andersson@simeon.se

     

    Peter Thureson

    Aluejohtaja, Göteborg
    Gsm +46 761 299 889
    peter.thureson@simeon.se

    Per Eriksson

    Kuljetussuunnittelupäällikkö, Tukholma
    Gsm +46 702 094 941
    per.eriksson@simeon.se

     Christian Broberg

    Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
    Gsm +46 722 490 003
    christian.broberg@simeon.se

     Mikael Östlund

    Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
    Gsm +46 73 086 5364
    mikael.ostlund@simeon.se

    Petri Kiviniemi

    Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
    Gsm +46 705 627 890
    petri.kiviniemi@simeon.se

    Jerker Liss

    Kuljetussuunnittelija planerare Preem, Stockholm
    Gsm +46 722 337 023
    jerker.liss@simeon.se

    Thomas Schonbeck

    Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
    Gsm +46 702 853 058
    thomas.schonbeck@simeon.se

    Yhteydenottolomake

      Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.
      Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!