Sivuston alkuun
fi
svlvltfieten

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö

 

Simeon Group Polttoainelisä

Simeon Group Sustainability Report 2020

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

11.10.2022 | Hämeen Laatusäiliöiden nimi vaihtuu Lue lisää 10.10.2022 | Petri Örni utnämnd till Simeon Sveriges nya Landschef Lue lisää | Petri Örni aloittaa Simeon Ruotsin maajohtajana Lue lisää

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö. Kotimarkkina-alueemme on Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mutta operoimme kaikissa Itämeren rantavaltioissa.

Budjetoitu liikevaihtomme on 90 miljoona euroa. Valtaosa tästä syntyy pitkäaikaisten kumppaniemme ja alansa johtavien toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme ylpeitä saadessamme toimia sellaisten yritysten kanssa kuin Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum ja Kosan Gas.

Kumppanuus on tapamme toimia kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tuotteiden ja prosessien tuntemus ovat tärkeitä keinoja molempien osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omat kuljettajamme, jotka vastaavat pääosasta palveluistamme, ja pitkäaikaiset kumppanuudet myös alihankinnassa, ovat se voimavara, jolla tavoitteet muutetaan teoiksi. Teoiksi kuten asiakaspalvelu, turvallisuus, luotettavuus ja vähäinen ympäristökuormitus.

Tutustu sivujemme kautta toimintaamme ja ota yhteyttä tarvittaessa.

Arto Juosila

Hallituksen puheenjohtaja

Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Ilkka Kaarna

Hallituksen jäsen

Kimmo Rahkamo

Hallituksen jäsen

Pontus Stenberg

Hallituksen jäsen & toimitusjohtaja

Asiakaskeskeisyys

Kaikki toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen. Simeonin tehtävä on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuoda asiakkaalle uusia ehdotuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Luotettavuus on asiakassuhteen tärkein ominaisuus.

Turvallisuus

Simeon huomioi kaikessa toiminnassaan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. Asiakkaan edellyttäessä oman turvallisuusnorminsa noudattamista se on myös Simeonin turvallisuusnormi.

Ympäristöystävällisyys

Simeonin tuottamat palvelut toteutetaan tilanne ja mahdollisuudet huomioiden mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristövaikutukset ovat vaikuttimena valittaessa yhteistyökumppaneita ja toiminnan vaatimia raaka-aineita ja materiaaleja.

Taloudellinen tuloksellisuus

Kaikki toiminta ja palvelut toteutetaan tietoisina niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityksen johdon tehtävä on ohjata yrityksen kehitystä ja kasvua siten että yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, että sovitut asiat toteutetaan.

Vastuullisuus tarkoittaa myös jokaisen Simeonilaisen velvollisuutta puuttua epäkohtiin, tukea työkaveria ja auttaa kaikkia toimimaan ohjeidemme ja arvojemme mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa, ettei ongelmia piiloteta tai lykätä, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne ratkaistaan viipymättä.

TERVEYS

logo-sqas

Vaarallisten aineiden kuljettaja kohtaa liikenteessä päivittäin tuhansia muita tienkäyttäjiä. Kuljettajan terveydentila ja siitä huolehtiminen on ensisijaisesti henkilökohtainen asia, mutta Simeon työnantajana haluaa osaltaan tukea henkilökuntaansa terveyteen liittyvissä asioissa.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  jokainen Simeonin kuljetuksia hoitava on todettu sopivaksi terveydentilansa osalta toimimaan kuljettajan tehtävissä

♦  jokainen simeonilainen ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa huolehtia terveydestään hyvien elintapojen, liikunnan ja ruokailutottumusten avulla, ja asettaa tavoitteekseen jäädä terveenä eläkkeelle

♦  varhaisen tuen mallilla tuemme työkavereiden jaksamista

♦  jokainen ymmärtää päihdeohjelman sisällön ja noudattaa sitä

♦  hankimme lakisääteiset terveyspalvelut ja valvomme niiden toteutumista

♦  selvityksien avulla määrittelemme toimintaympäristössämme olevia riskejä ja varaudumme niihin sekä yksittäisten työtapaturmien että sairauksien ja ammattitautien osalta

Terveydenhuollon palveluiden lakisääteisyys vaihtelee eri maissa merkittävästi. Olennainen osa työtyytyväisyyttä on kuitenkin toimivat terveyspalvelut, ja pyrimme vaikuttamaan kaikissa Simeon maissa niiden mallikkaaseen toimivuuteen.

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme auttaa meitä säilyttämään työntekijöillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet. Jokaisella työntekijällä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi työssään.

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan lakisääteisiä standardeja ja luomaan vaarattoman työpaikan. Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme auttaa meitä säilyttämään työntekijöillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet.

TURVALLISUUS

logo-sqas

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa monet työvaiheet sisältävät turvallisuusriskejä, joiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on osa jokaisen simeonilaisen ammattitaitoa. Quentic –työkalujen avulla analysoimme toimintaympäristöämme parantaaksemme sekä oman henkilökuntamme että yhteistyökumppaniemme turvallisuutta.

Turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen (BBS)

♦  jokainen simeonilainen menee töistä terveenä kotiin (nolla tapaturmaa-tavoite)

♦  käyttäydymme vastuullisesti liikenteessä

♦  tiedämme, missä kalustomme liikkuu vuorokauden jokaisena hetkenä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii joka tilanteessa annettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti; olivatpa normit asiakkaiden, sidosryhmien tai Simeonin itsensä määrittelemiä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, ymmärtää, milloin kieltäydytään tehtävästä, joka ei ole turvallinen

♦  liiketoimintaamme olennaisesti liittyvät aineistot on suojattu, ja jokainen simeonilainen oivaltaa tietoturvan merkityksen omassa toiminnassaan

Ammattitaito perustuu osaamiseen eli turvallisuuskäyttäytymistämme vahvistamme jatkuvalla kouluttautumisella; nykyaikainen some-maailma on tuonut uudenlaisia tarpeita ohjeistaa tarkemmalle tasolle myös turvasuunnitelmaan liittyviä julkisuusasioita. Lakisääteisten ammattipätevyys- ja ADR-kurssien lisäksi teemme koulutusyhteistyötä asiakasyhtiöidemme kanssa.

Nykyaikainen kalusto ja laadukkaat työvälineet ja –varusteet varmistavat osaltaan turvallisen työympäristön – unohtamatta, että turvallisuusteot ovat hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä, kuten turvavyön käyttö aina, kun auto on liikkeessä.

Käytössämme on kaluston reaaliaikainen gps-seuranta ja sen lisäksi seuraamme kuljettajiemme ajotapaa, kuten mahdollisia äkkijarrutuksia ja ylinopeuksia. Varmistamme kuljettajiemme virkeystason hyvällä työvuorosuunnittelulla sekä seuraamalla ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista.

.

LAATU

logo-sqas

Simeon-yhtiöissä käsitellään päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Niiden käsittely tilauksen vastaanottamisesta oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen sekä tilauksien jälkikäsittely laskutukseen asti vaatii laadukasta joukkuepeliä.

Laatupolitiikkamme tavoitteena on, että:

♦  asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä saa tuotteensa tilauksensa mukaisesti, ja toimitus tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen tuotteesta ja palvelusta.

♦  teemme asiat kerralla oikein

♦  laatu syntyy osana prosessia, jolloin jokainen toimii samalla myös laaduntarkkailijana, ja pystymme parantamaan toimintaamme jatkuvasti nopeasti reagoiden

♦  luomme sopimussuhteita luotettavien ja tunnettujen kumppaneiden kanssa, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa

♦  tuotamme tasalaatuisia, sopimuksiin perustuvia kuljetuspalveluita kannattavasti.

♦  jokainen simeonilainen toimii määriteltyjen toimintamallien ja –ohjeiden mukaisesti ymmärtäen, että joukkuepelissä pelataan yhteisin säännöin laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Osana prosessien laadunparantamista skannaamme rahtikirjat suoraan autoista toimistolle. Toimintamalli jatkaa jo aikaisemmin alkanutta digitalisointityötä, missä niin palkanlaskentaan, ostolaskuihin kuin laskutukseen liittyvä materiaali käsitellään sähköisesti, mikäli vain asiakkaamme ja toimittajamme siihen osaltaan pystyvät.

Laadun varmistamiseksi katselmoimme säännönmukaisesti toimintamalliemme noudattamista, ja puutumme vastuullisuus-arvomme mukaisesti välittömästi epäkohtiin.

Tärkeä osa jatkuvan kehityksen toimintamallia on laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi.

Saavuttaaksemme laatutavoitteemme huolehdimme työsuhteen elinkaaren joka vaiheessa perehdytyksen ja koulutuksen antamisesta, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, siis alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja myös asiakkailtamme. Yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua myös itse noudattamiimme eettisiin periaatteisiin, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytön kieltoon.

YMPÄRISTÖ

logo-sqas

Maantiekuljetusten ympäristövaikutukset korostuvat toiminnan jokapäiväisen näkyvyyden johdosta. Simeonin autot kuljettavat vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä Pohjois-Euroopan maanteillä noin kaksi kertaa maapallon ympäri joka vuorokausi. Siksi jo vuodesta 1998 olemme määrätietoisesti kehittäneet ympäristöpolitiikkaamme ISO 14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  vastuullisella toiminnallamme hillitsemme ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista

♦  tekemillämme ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaidemme omien ympäristötavoitteiden toteutumisen

♦  täytämme sidosryhmien vaatimukset (kuten lainsäädäntö)

♦  vaikutamme siihen, että jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii ja tekee päätöksiä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

♦  toimimme kuljetusalalla edelläkävijänä innovatiivisten ja ympäristöä suojelevien ratkaisujen toteuttajana

Käytännössä toteutamme ympäristöpolitiikkaamme mm. elinkaariajattelulla, missä investointisuunnitelman mukaiset kalustohankinnat mahdollistavat päästökomponenttien ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisen, kaluston standardoiduilla huolto-ohjelmilla sekä ajotavan seurannalla erityisesti polttoaineen kulutuksen osalta. Itsestään selvää on, että jokainen simeonilainen hallitsee tuottamansa jätteen lajittelun arjen ympäristötekona.

Kiitosimeon urheilijan tukena

Salla Savikko on 16-vuotias yleisurheilija Riihimäeltä. Hän on harrastanut yleisurheilua noin 7-8 vuotta. Hänen pää lajit ovat kuula, keihäs ja moukari. Yleisurheilussa hän on SM-tason urheilija. Hänet on valittu nyt kolmatta vuotta peräkkäin Alueelliseen nuorten Maajoukkueleiritykseen. Hänen valmentajana toimii Jani Vottonen

 

SM-kisojen suorituksia

2019

-kuulan Sm-1 tuloksella 13.15m

-keihään Sm-4 tuloksella 40.86m

2020

-kuulan Sm-3 tuloksella 13.16m

-keihään Sm-4 tuloksella 44.38m

2021

-moukarin Sm-7 tuloksella 50.09m

-kuulan Sm-2 tuloksella 13.38m

Keihään Sm-5 tuloksella 45.26m

 

Aluemestaruuskilpailut(AM)

2021

-Kuulan Am-2 tuloksella 13.58m

-keihään Am-3 tuloksella 41.88m

-moukari 45.95m

 

Tulevaisuuden tavoitteeni on päästä aikuisten arvokisoihin. Tärkeintä minulle yleisurheilussa on että pääsee tekemään omaa juttuaan,  nauttimaan urheilusta ja onnistumaan.

x

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys. Asiakkaamme lanseeraavat uusia, ympäristöä säästäviä tuotteita ja autonvalmistajat kehittävät vähemmän kuluttavia moottoreita. Sama koskee myös kuljetuksiin käyttämiämme kuorma-autoja.

Liikennepolttonesteiden kanssa samoissa kuormissa kuljetetaan myös lämmitysöljy. Lämmitysöljyn erittäin vaihteleva kysyntä lyhyine huippusesonkeineen mittaa suorituskykymme useita kertoja vuodessa.

x

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla. Tällaisia tuotteita käytetään muun muassa veden puhdistuksessa. Kemikaalikuljetusten tehokas verkosto rakentuu useille erilaisille vaatimuksille ja tuotteille.

Pienet varastot, muuttuneet tarpeet ja ehdoton toimintavarmuus asettavat riman kuljetusyrityksen palvelutasolle. Simeon on erikoistunut vaativimpien ja vaarallisimpienkin tavaroiden kuljettamiseen. Strategiamme näissä on markkinajohtaja.

x

Kaasukuljetukset

Kaasun kuljetus
Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa muodossa, kun ne ovat ulkolämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana nämä tuotteet ovat nestemäisiä, vaikka niitä kutsutaan kaasuiksi. Kaasun käyttö on kehittyneessä yhteiskunnassa hyvin yleistä. Esimerkiksi kaasua käytetään elintarviketeollisuudessa ja terveydenhuollossa silloinkin, kun huippukokki tekee ruuan.

Jokaisella kaasulla on oma luonteensa. Joillakin voit tuottaa energiaa polttamalla, kun taas virvoitusjuoman sisältämällä hiilidioksidilla voit sammuttaa tulipalot. Jotkut kaasut nousevat kuin ilmapallo taivasta kohti, kun taas toiset ovat ilmaa raskaampia ja pysyvät maassa.
Erilaiset ominaisuudet vaativat erilaisia ​​autoja sekä omaa koulutusta kuljettajilta. Tuote- ja säiliöosaaminen tekee kaasunkuljetuksista turvallisia. Simeon on kaasukuljetusten asiantuntija.

Palvelut

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla.

Lue lisää

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa muodossa, kun ne ovat ulkolämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana nämä tuotteet ovat nestemäisiä, vaikka niitä kutsutaan kaasuiksi. Kaasun käyttö on kehittyneessä yhteiskunnassa hyvin yleistä.

Lue lisää

Rekrytointi

Kiitosimeon – konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 600 huippuammattilaista erilaisissa tehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Meistä yli 500 toimii raskaan kaluston kuljettajina. Avoimet työpaikat ilmoitetaan www.duunitori.fi sivustolla. Avoimen hakemuksen voi jättää alla olevan lomakkeen kautta.

 

 

TYÖNHAKULOMAKE


  * -merkityt kentät ovat pakollisia.

  Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiproseseissa.  Asepalvelus suoritettu

  KylläEi


  ADR-lupa

  KappaletavaraSäiliöEi ole


  Muita päteyyskoulutuksia

  KylläEi
  (Kuten esim. työturva, ammattipätevyys sekä ensiapukoulutusta)


  Työkokemus (3 viimeisintä työnantajaa)
  Koulutus ja kurssit

  Lataa hakemus ja ansioluettelo


  Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

  Yhteystiedot

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  SUOMI

  Puh. +358 40 351 2500
  kiitosimeon@simeon.fi
  Laskutusosoitteet

  logo-sqas

  Lappeenranta Terminaalinkatu 9, 53420 LAPPEENRANTA

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie 4,32730 SASTAMALA

  Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

  Paimio Länsiportti 3, 21530 PAIMIO

  Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

   

   

   

  Pontus Stenberg

  Toimitusjohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866 
  pontus.stenberg@simeon.fi

  Juha Lehtinen

  Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Pasi Koivu

  CFO, Rajamäki
  Gsm +358 40 866 3200
  pasi.koivu@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Kalustopäällikkö, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

   

  Mervi Heikkilä

  Henkilöstöpäällikkö Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  Polttonestekuljetukset

  ico-gas Jani Ojanen

  Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 3512 559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Arttu Bärholm

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Polttonesteet
  Kierrätysöljyt
  Gsm +358 40 351 2560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gas Mia Tuppurainen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 351 2540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gas Raimo Tinkanen

  Kuljetusesimies, Hamina
  Polttonesteet
  Gsm +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Johannes Salminen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 3512 219
  johannes.salminen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 351 2527
  marko.ferm@simeon.fi

  NEOT ASIAKASPALVELU
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gas Jani Väisänen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  NEOT ASIAKASPALVELU
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gas Mika Korhonen

  Kuljetusesimies, Rovaniemi
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 169 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gasJanne-Joonas Uusitalo

  Kuljetusesimies, Rovaniemi
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 351 2557
  janne.uusitalo@simeon.fi

  ico-gas Ilpo Aksela

  Kuljetusesimies, Paimio
  Polttonesteet
  Gsm +358 50 385 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

   

  ico-gas Mikko Järvinen

  Kuljetusesimies, Paimio
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 351 2591
  mikko.jarvinen@simeon.fi

  Kemikaalikuljetukset

   ico-gasMatti Auvinen

  Avainasiakaspäällikkö, Lappeenranta
  Kemikaalit
  Gsm + 358 400 65 8750
  matti.auvinen@simeon.fi

  ico-gas Timo Kallio

  Kuljetuspäällikkö, Lahti
  Kemikaalit
  Gsm +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytönen

  Kuljetuspäällikkö, Oulu
  Kemikaalit
  Gsm +358 500 444 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-gas Santeri Saavalainen

  Kuljetusesimies, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535 santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gasPetri Ojala

  Kuljetusesimies, Lahti
  Gsm +358 40 351 2534
  petri.ojala@simeon.fi

  ico-gas Harri Österman

  Kuljetusesimies,  Oulu
  Gsm +358 40 351 8861
  harri.osterman@simeon.fi

  ico-gas Kai Stenberg

  Kuljetusesimies,  Oulu
  Gsm +358 50 593 7186
  kai.stenberg@simeon.fi

  ico-gas Svetlana Inkinen

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Venäjän liikenne
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlana.inkinen@simeon.fi

  ico-gas Kalle Posti

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Gsm. +358 44 324 2559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Gsm. +358 40 351 2539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Kuljetusesimies, Sastamala
  Gsm. +358 40 351 2512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Kaasu-, polttonestekuljetukset

  ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

  Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
  Kaasut ja polttonesteet
  Gsm. +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-balloon Tuomas Pesonen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Gsm. +358 40 351 2532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Gsm. +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

   

  ico-gas Deniss Klaas

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm. +358 40 351 2524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-balloon Jani Määttä

  Kuljetusesimies, Oulu
  Air Liquide, Gasum
  Gsm. +358 40 1616 950
  jani.maatta@simeon.fi

  ico-balloon Juha-Pekka Lepistö

  Kuljetusesimies, Paimio
  Neste
  Gsm. +358 40 842 5749
  juha-pekka.lepisto@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projektijohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 821 3488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Kirjanpitopäällikkö, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  IT-järjestelmäasiantuntija, Rajamäki
  Gsm +358 40 832 8187
  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksim Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksim.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Kalustotekniikka, Rajamäki
  Gsm +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Kalustotekniikka, Oulu
  Gsm +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Mika Hietanen

  Kalustotekniikka, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 533
  mika.hietanen@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Minna Suomela

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  minna.suomela@simeon.fi

  Kaisa Heikkilä

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Ostoreskontranhoitaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2552
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Asiakaspalvelu, kaluston hallinta, reskontranhoitaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2525
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Liina Mótus

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2554
  liina.motus@simeon.fi

   

  Anneli Sokka

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 638 8998
  anneli.sokka@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  mika.valtanen@simeon.fi

   

  Heidi Kelahaara

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2558
  heidi.kelahaara@simeon.fi

  Aleksi Lahtinen 

  Tuotantopäällikkö
  Gsm +358 40 705 3922
  aleksi.lahtinen@laatusailiot.fi

  Sami Nieminen

  Korjaamopalvelut
  Gsm +358 40 704 0770
  sami.nieminen@laatusailiot.fi

  Yhteystiedot

   


  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinna
  VIRO

  Tel. +372 6 076 822
  Fax. +372 6 006 618

  AA logo-sqas

  Yhteyshenkilöt

  Hendrik Peiel

  Maajohtaja, Tallinna
  Gsm +372 526 4101
  hendrik.peiel@simeon.ee

  Jaanus Rooba

  Kuljetusesimies, Tallinna
  Gsm +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Pääkirjanpitäjä
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Yhteystiedot

  SIMEON SIA

  Bieķensalas 26
  LV-1004 Riga
  LATVIA

  Yhteyshenkilöt

  Pavils Reinikovs

  Maajohtaja, Riika
  Gsm +371 292 96 649
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Arnis Lazdins

  Kuljetusesimies, Riika
  Neste
  Gsm +371 2784 2089
  arnis.lazdins@simeon.lv

  Yhteystiedot

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LIETTUA

  Tel. +370 5 2334533
  Fax.+370 5 2334532

  Yhteyshenkilöt

  Ramunas Labutis

  Maajohtaja, Vilna
  Tel    +370 5 2334533
  Gsm +370686-96181
  Fax   +370 5233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kupreviciene

  Taloushallinto, Vilna
  Tel   +370 5 2334533
  Gsm +370 68743590
  Fax +370 5233 4532
  edita@simeon.lt

  Edita Šatkauskiené

  Kuljetusesimies, Vilna
  Tel   +37062020730
  Gsm +370 68743590
  Fax +370 5233 4532
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Yhteystiedot

  Petroleum Logistic i Mittskandinavien Ab

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka
  RUOTSI

  Laskutusohje

   

   

   

   

   

  Yhteyshenkilöt

  Petri Örni

  Country Manager, Tukholma
  Gsm +46 703 890 960
  petri.orni@simeon.se

   Fred Petrini

  Gsm +46 703 107 110
  fred.petrini@simeon.se

   Max Stenberg

  Kontrolleri, Tukholma
  Gsm +358 44 377 5789
  max.stenberg@simeon.se

  Peter Thureson

  Aluejohtaja, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

   Christian Broberg

  Kuljetussuunnittelija, Tukholma
  Gsm +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

   Mikael Östlund

  Kuljetussuunnittelija, Tukholma
  Gsm +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Kuljetussuunnittelija, Tukholma
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Kuljetussuunnittelija, Tukholma
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Kuljetussuunnittelija, Tukholma
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Yhteydenottolomake

   Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.
   Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!