Sivuston alkuun
fi
svlvltfieten

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö

 

 

 

Simeon Group Sustainability Report 2020

Polttonestekuljetukset

Kemikaalikuljetukset

Kaasukuljetukset

Hämeen Laatusäiliöt Oy

6.12.2021 | Organisaatiomuutoksia Simeonilla 07.12.2021 Lue lisää 3.12.2021 | PASI KOIVU ALOITTAA SIMEON KONSERNIN TALOUSJOHTAJANA Lue lisää 10.9.2021 | TEBOIL-KILPAILUTUS Lue lisää

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen keskittynyt yhtiö. Kotimarkkina-alueemme on Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, mutta operoimme kaikissa Itämeren rantavaltioissa.

Budjetoitu liikevaihtomme on 70 miljoona euroa. Valtaosa tästä syntyy pitkäaikaisten kumppaniemme ja alansa johtavien toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Olemme ylpeitä saadessamme toimia sellaisten yritysten kanssa kuin Linde, Preem, Teboil, Neste,  Kemira, Boliden, Altia, Prefere Resins, Gasum ja Kosan Gas.

Kumppanuus on tapamme toimia kaikkien muidenkin asiakkaiden kanssa. Asiakkaan tuotteiden ja prosessien tuntemus ovat tärkeitä keinoja molempien osapuolten tavoitteiden saavuttamiseksi. Omat kuljettajamme, jotka vastaavat pääosasta palveluistamme, ja pitkäaikaiset kumppanuudet myös alihankinnassa, ovat se voimavara, jolla tavoitteet muutetaan teoiksi. Teoiksi kuten asiakaspalvelu, turvallisuus, luotettavuus ja vähäinen ympäristökuormitus.

Tutustu sivujemme kautta toimintaamme ja ota yhteyttä tarvittaessa.

Arto Juosila

Hallituksen puheenjohtaja
Gsm +358 40 551 2878

Juha Lehtinen

Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
Gsm +358 400 459 123
juha.lehtinen@simeon.fi

Ilkka Kaarna

Hallituksen jäsen

Asiakaskeskeisyys

Kaikki toiminta perustuu asiakkaan tarpeeseen. Simeonin tehtävä on tyydyttää asiakkaan tarve ja tuoda asiakkaalle uusia ehdotuksia toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi. Luotettavuus on asiakassuhteen tärkein ominaisuus.

Turvallisuus

Simeon huomioi kaikessa toiminnassaan yleisen turvallisuuden asettamat vaatimukset. Asiakkaan edellyttäessä oman turvallisuusnorminsa noudattamista se on myös Simeonin turvallisuusnormi.

Ympäristöystävällisyys

Simeonin tuottamat palvelut toteutetaan tilanne ja mahdollisuudet huomioiden mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Ympäristövaikutukset ovat vaikuttimena valittaessa yhteistyökumppaneita ja toiminnan vaatimia raaka-aineita ja materiaaleja.

Taloudellinen tuloksellisuus

Kaikki toiminta ja palvelut toteutetaan tietoisina niiden taloudellisesta kannattavuudesta ja toimintaan liittyvistä riskeistä. Yrityksen johdon tehtävä on ohjata yrityksen kehitystä ja kasvua siten että yrityksen pitkän aikavälin kannattavuus kehittyy positiivisesti.

Vastuullisuus

Vastuullisuus alkaa siitä, että sovitut asiat toteutetaan.

Vastuullisuus tarkoittaa myös jokaisen Simeonilaisen velvollisuutta puuttua epäkohtiin, tukea työkaveria ja auttaa kaikkia toimimaan ohjeidemme ja arvojemme mukaan. Vastuullisuus tarkoittaa, ettei ongelmia piiloteta tai lykätä, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne ratkaistaan viipymättä.

TERVEYS

MITTARI 2021: Työtapaturmien määrä
-> tavoite 0 tapaturmaa

 

Vaarallisten aineiden kuljettaja kohtaa liikenteessä päivittäin tuhansia muita tienkäyttäjiä. Kuljettajan terveydentila ja siitä huolehtiminen on ensisijaisesti henkilökohtainen asia, mutta Simeon työnantajana haluaa osaltaan tukea henkilökuntaansa terveyteen liittyvissä asioissa.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  jokainen Simeonin kuljetuksia hoitava on todettu sopivaksi terveydentilansa osalta toimimaan kuljettajan tehtävissä

♦  jokainen simeonilainen ymmärtää henkilökohtaisen vastuunsa huolehtia terveydestään hyvien elintapojen, liikunnan ja ruokailutottumusten avulla, ja asettaa tavoitteekseen jäädä terveenä eläkkeelle

♦  varhaisen tuen mallilla tuemme työkavereiden jaksamista

♦  jokainen ymmärtää päihdeohjelman sisällön ja noudattaa sitä

♦  hankimme lakisääteiset terveyspalvelut ja valvomme niiden toteutumista

♦  selvityksien avulla määrittelemme toimintaympäristössämme olevia riskejä ja varaudumme niihin sekä yksittäisten työtapaturmien että sairauksien ja ammattitautien osalta

Terveydenhuollon palveluiden lakisääteisyys vaihtelee eri maissa merkittävästi. Olennainen osa työtyytyväisyyttä on kuitenkin toimivat terveyspalvelut, ja pyrimme vaikuttamaan kaikissa Simeon maissa niiden mallikkaaseen toimivuuteen.

TURVALLISUUS

MITTARI 2021: Quentic -havaintojen määrä
-> tavoite 2 havaintoa / henkilö
MITTARI 2021: Quentic-katselmusta määrä
-> tavoite 4 katselmusta / toimihenkilö

SIMEON_4tools

 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa monet työvaiheet sisältävät turvallisuusriskejä, joiden tunnistaminen ja vaikuttavuuden arviointi on osa jokaisen simeonilaisen ammattitaitoa. Quentic –työkalujen avulla analysoimme toimintaympäristöämme parantaaksemme sekä oman henkilökuntamme että yhteistyökumppaniemme turvallisuutta.

Turvallisuuspolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  turvallisuuskulttuurimme perustuu jokaisen henkilökohtaiseen turvallisuuskäyttäytymiseen (BBS)

♦  jokainen simeonilainen menee töistä terveenä kotiin (nolla tapaturmaa-tavoite)

♦  käyttäydymme vastuullisesti liikenteessä

♦  tiedämme, missä kalustomme liikkuu vuorokauden jokaisena hetkenä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii joka tilanteessa annettujen turvallisuusvaatimusten mukaisesti; olivatpa normit asiakkaiden, sidosryhmien tai Simeonin itsensä määrittelemiä

♦  jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, ymmärtää, milloin kieltäydytään tehtävästä, joka ei ole turvallinen

♦  liiketoimintaamme olennaisesti liittyvät aineistot on suojattu, ja jokainen simeonilainen oivaltaa tietoturvan merkityksen omassa toiminnassaan

Ammattitaito perustuu osaamiseen eli turvallisuuskäyttäytymistämme vahvistamme jatkuvalla kouluttautumisella; nykyaikainen some-maailma on tuonut uudenlaisia tarpeita ohjeistaa tarkemmalle tasolle myös turvasuunnitelmaan liittyviä julkisuusasioita. Lakisääteisten ammattipätevyys- ja ADR-kurssien lisäksi teemme koulutusyhteistyötä asiakasyhtiöidemme kanssa.

Nykyaikainen kalusto ja laadukkaat työvälineet ja –varusteet varmistavat osaltaan turvallisen työympäristön – unohtamatta, että turvallisuusteot ovat hyvinkin yksinkertaisia ja selkeitä, kuten turvavyön käyttö aina, kun auto on liikkeessä.

Käytössämme on kaluston reaaliaikainen gps-seuranta ja sen lisäksi seuraamme kuljettajiemme ajotapaa, kuten mahdollisia äkkijarrutuksia ja ylinopeuksia. Varmistamme kuljettajiemme virkeystason hyvällä työvuorosuunnittelulla sekä seuraamalla ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamista.

.

LAATU

MITTARI 2021: Tuoteloppumiset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2021:
Tuotesekoitukset
-> tavoite 0 kappaletta
MITTARI 2021: Uusien henkilöiden perehdytys
-> tavoite 100 % toteuma

logo-sqas                      Inspecta_ISO9001_ISO14001

Simeon-yhtiöissä käsitellään päivittäin tuhansia asiakastilauksia. Niiden käsittely tilauksen vastaanottamisesta oikea-aikaiseen ja turvalliseen toimitukseen sekä tilauksien jälkikäsittely laskutukseen asti vaatii laadukasta joukkuepeliä.

Laatupolitiikkamme tavoitteena on, että:

♦  asiakas tai tuotteen loppukäyttäjä saa tuotteensa tilauksensa mukaisesti, ja toimitus tuottaa asiakkaalle positiivisen kokemuksen tuotteesta ja palvelusta.

♦  teemme asiat kerralla oikein

♦  laatu syntyy osana prosessia, jolloin jokainen toimii samalla myös laaduntarkkailijana, ja pystymme parantamaan toimintaamme jatkuvasti nopeasti reagoiden

♦  luomme sopimussuhteita luotettavien ja tunnettujen kumppaneiden kanssa, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa

♦  tuotamme tasalaatuisia, sopimuksiin perustuvia kuljetuspalveluita kannattavasti.

♦  jokainen simeonilainen toimii määriteltyjen toimintamallien ja –ohjeiden mukaisesti ymmärtäen, että joukkuepelissä pelataan yhteisin säännöin laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi

Osana prosessien laadunparantamista skannaamme rahtikirjat suoraan autoista toimistolle. Toimintamalli jatkaa jo aikaisemmin alkanutta digitalisointityötä, missä niin palkanlaskentaan, ostolaskuihin kuin laskutukseen liittyvä materiaali käsitellään sähköisesti, mikäli vain asiakkaamme ja toimittajamme siihen osaltaan pystyvät.

Laadun varmistamiseksi katselmoimme säännönmukaisesti toimintamalliemme noudattamista, ja puutumme vastuullisuus-arvomme mukaisesti välittömästi epäkohtiin.

Tärkeä osa jatkuvan kehityksen toimintamallia on laatupoikkeamien käsittely, missä tapahtuneeseen johtaneet juurisyyt analysoidaan ja etsitään toimenpiteet vastaavan tilanteen välttämiseksi.

Saavuttaaksemme laatutavoitteemme huolehdimme työsuhteen elinkaaren joka vaiheessa perehdytyksen ja koulutuksen antamisesta, ja edellytämme sitä myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme, siis alihankkijoiltamme, toimittajiltamme ja myös asiakkailtamme. Yhteistyökumppaneiden tulee sitoutua myös itse noudattamiimme eettisiin periaatteisiin, kuten pakko- ja lapsityövoiman käytön kieltoon.

YMPÄRISTÖ

MITTARI 2021: Polttoaineen kulutus
-> tavoite väheneminen 1 l/100 km / kuljettaja

Maantiekuljetusten ympäristövaikutukset korostuvat toiminnan jokapäiväisen näkyvyyden johdosta. Simeonin autot kuljettavat vaarallisiksi luokiteltuja nesteitä Pohjois-Euroopan maanteillä noin kaksi kertaa maapallon ympäri joka vuorokausi. Siksi jo vuodesta 1998 olemme määrätietoisesti kehittäneet ympäristöpolitiikkaamme ISO 14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Ympäristöpolitiikkamme tavoitteena on, että

♦  vastuullisella toiminnallamme hillitsemme ilmastonmuutosta ja ympäristön saastumista

♦  tekemillämme ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaidemme omien ympäristötavoitteiden toteutumisen

♦  täytämme sidosryhmien vaatimukset (kuten lainsäädäntö)

♦  vaikutamme siihen, että jokainen simeonilainen, mukaan luettuna alihankkijat, toimii ja tekee päätöksiä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

♦  toimimme kuljetusalalla edelläkävijänä innovatiivisten ja ympäristöä suojelevien ratkaisujen toteuttajana

Käytännössä toteutamme ympäristöpolitiikkaamme mm. elinkaariajattelulla, missä investointisuunnitelman mukaiset kalustohankinnat mahdollistavat päästökomponenttien ja hiilidioksidipäästöjen minimoimisen, kaluston standardoiduilla huolto-ohjelmilla sekä ajotavan seurannalla erityisesti polttoaineen kulutuksen osalta. Itsestään selvää on, että jokainen simeonilainen hallitsee tuottamansa jätteen lajittelun arjen ympäristötekona.

Kiitosimeon urheilijan tukena

Salla Savikko on 16-vuotias yleisurheilija Riihimäeltä. Hän on harrastanut yleisurheilua noin 7-8 vuotta. Hänen pää lajit ovat kuula, keihäs ja moukari. Yleisurheilussa hän on SM-tason urheilija. Hänet on valittu nyt kolmatta vuotta peräkkäin Alueelliseen nuorten Maajoukkueleiritykseen. Hänen valmentajana toimii Jani Vottonen

 

SM-kisojen suorituksia

2019

-kuulan Sm-1 tuloksella 13.15m

-keihään Sm-4 tuloksella 40.86m

2020

-kuulan Sm-3 tuloksella 13.16m

-keihään Sm-4 tuloksella 44.38m

2021

-moukarin Sm-7 tuloksella 50.09m

-kuulan Sm-2 tuloksella 13.38m

Keihään Sm-5 tuloksella 45.26m

 

Aluemestaruuskilpailut(AM)

2021

-Kuulan Am-2 tuloksella 13.58m

-keihään Am-3 tuloksella 41.88m

-moukari 45.95m

 

Tulevaisuuden tavoitteeni on päästä aikuisten arvokisoihin. Tärkeintä minulle yleisurheilussa on että pääsee tekemään omaa juttuaan,  nauttimaan urheilusta ja onnistumaan.

x

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys. Asiakkaamme lanseeraavat uusia, ympäristöä säästäviä tuotteita ja autonvalmistajat kehittävät vähemmän kuluttavia moottoreita. Sama koskee myös kuljetuksiin käyttämiämme kuorma-autoja.

Liikennepolttonesteiden kanssa samoissa kuormissa kuljetetaan myös lämmitysöljy. Lämmitysöljyn erittäin vaihteleva kysyntä lyhyine huippusesonkeineen mittaa suorituskykymme useita kertoja vuodessa.

x

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla. Tällaisia tuotteita käytetään muun muassa veden puhdistuksessa. Kemikaalikuljetukset ovat monien tuotteiden ja erilaisten vaatimusten muodostama tehokas verkosto.

Pienet varastot, muuttuvat tarpeet ja ehdoton toimitusvarmuus määrittävät kuljetusliikkeelle asetettavan vaatimustason. Simeon on erikoistunut kemikaalikuljetuksissa vaativimpiin ja vaarallisiksi luokiteltuihin tuotteisiin. Strategiamme on olla näissä kuljetuksissa markkina-alueemme johtava yritys.

x

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista. Esimerkiksi elintarviketeollisuus ja terveydenhuolto ovat merkittäviä kaasujen käyttäjiä siinä missä huippuaterioita valmistava kokkikin.

Kaasuilla on hyvin erilaisia ominaisuuksia. Toisilla niistä voidaan tuotaa energiaa kaasua polttamalla, mutta esimerkiksi virvoitusjuomapullosta pihahtavaa hiilidioksidia voidaan käyttää myös tulen sammuttamiseen. Osa kaasuista nousee vapautuessaan ilmapallon lailla yläilmoihin, mutta osa jää ilmaa suuremman tiheytensä johdosta maan pinnalle.

Erilaiset ominaisuudet edellyttävät erilaista kalustoa ja kuljettajalle tuotekohtaisen koulutuksen. Tuotteiden ja säiliötekniikan tuntemus tekee kaasujen kuljettamisesta turvallista. Simeon on kaasukuljetuksen asiantuntija.

 

x

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Hämeen Laatusäiliön asiakkaiden ajoneuvot keskittyvät neljään pää-luokkaan: palavien nesteiden ajoneuvot, kaasujen ajoneuvot, kemikaali- teollisuuden ajoneuvot sekä luokattomat säiliöajoneuvot. Säiliöajoneuvon valmistaminen, muutostyöt ja korjaukset sisältävät hitsauksen lisäksi kaikki pneumatiikan, hydrauliikan, sähköjen, automaation ja tietotekniikan sovellukset.

Tuotantomme on suunniteltu ottamaan huomioon kaikki nykyiset laatuvaatimukset ja asetukset. Tuotesuunnittelu on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa huomioiden alan yleisen kehityksen.

Yrityksen toimintaan on muodostunut erittäin tehokas linja määräaikaistarkastuksille ja vakauksille. Laitteistoihin kuuluu virallinen vakauspaikka ja siihen liittyvä säiliö sekä painekoelaitteisto.

Yritys pystyy korjaus, varaosa ja huolto valmiudellaan vastaamaan nopeaan ja joustavaan palveluun. Uudet tilat ovat suunniteltu laitesijoittelultaan ja läpimenoltaan tehokkaiksi.

Palvelut

Polttonestekuljetukset

Polttonestekuljetukset näkyvät jokapäiväisessä liikenteessä. Suuri osa autoista on brändätty asiakkaidemme logoilla ja väreillä, ja suurimmat huoltoasemat edellyttävät päivittäisiä täydennystoimituksia. Polttonesteliiketoiminnassa trendi on ympäristöystävällisyys.

Lue lisää

Kemikaalikuljetukset

Erilaiset nestemäiset kemikaalit ovat teollisuutemme perusraaka-aineita. Yksittäiset tehtaat voivat kuluttaa kymmeniä tuhansia tonneja esimerkiksi lipeää, rikkihappoa tai suolahappoa. Osa teollisuudesta jalostaa peruskemikaaleista korkealuokkaisia lopputuotteita, jotka nekin kuljetetaan asiakkaalle säiliöautolla.

Lue lisää

Kaasukuljetukset

Kaasuiksi kutsumme tuotteita, jotka ovat kaasumaisessa olomuodossa ollessaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Kuljetuksen aikana ne ovat nimestään huolimatta nestemäisessä muodossa. Kehittyneessä yhteiskunnassa kaasujen käyttö on erittäin monipuolista.

Lue lisää

Hämeen Laatusäiliöt Oy

Hämeen Laatusäiliöt Oy (HLS) on nesteiden kuljetuskaluston säiliön valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja muutosrakentamiseen keskittyvä yritys. Yhtiön ammattitaidolla hoidetaan myös kuljetuskaluston valmistukseen ja muutokseen liittyvä suunnittelu ja varaosamyynti.

Lue lisää

Rekrytointi

Kiitosimeon – konsernissa työskentelee tällä hetkellä lähes 600 huippuammattilaista erilaisissa tehtävissä Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Meistä yli 500 toimii raskaan kaluston kuljettajina. Avoimet työpaikat ilmoitetaan www.duunitori.fi sivustolla. Avoimen hakemuksen voi jättää alla olevan lomakkeen kautta.

 

 

TYÖNHAKULOMAKE


  * -merkityt kentät ovat pakollisia.

  Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan rekrytointiproseseissa.  Asepalvelus suoritettu

  KylläEi


  ADR-lupa

  KappaletavaraSäiliöEi ole


  Muita päteyyskoulutuksia

  KylläEi
  (Kuten esim. työturva, ammattipätevyys sekä ensiapukoulutusta)


  Työkokemus (3 viimeisintä työnantajaa)
  Koulutus ja kurssit

  Lataa hakemus ja ansioluettelo


  Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!

  Yhteystiedot

  Rajamäki

  Yrityspuistontie 2
  05200 Rajamäki
  SUOMI

  Puh. +358 40 351 2500
  kiitosimeon@simeon.fi
  Laskutusosoitteet

  logo-sqas

  Lappeenranta Terminaalinkatu 9, 53420 LAPPEENRANTA

  Lahti Linnaistentie 2, 15150 LAHTI

  Rovaniemi Teollisuustie 9, 96320 ROVANIEMI

  Sastamala Tallitie 4,32730 SASTAMALA

  Hamina Puuropytyntie 21, 49410 HAMINA

  Paimio Lenkkitie 5, 21530 PAIMIO

  Oulu Oritkarintie 1, 90400 OULU

   

   

   

  Pontus Stenberg

  Toimitusjohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 500 605 866 
  pontus.stenberg@simeon.fi

  Juha Lehtinen

  Hallituksen varapuheenjohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 400 459 123
  juha.lehtinen@simeon.fi

  Olli Haapanen

  Kalustopäällikkö, Rajamäki
  Gsm +358 40 544 8754
  olli.haapanen@simeon.fi

   

  Mervi Heikkilä

  Henkilöstöpäällikkö Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2515
  mervi.heikkila@simeon.fi

  ico-gas Jani Ojanen

  Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
  Polttonesteet
  Gsm +358 40 3512 559
  jani.ojanen@simeon.fi

  ico-gas Jussi Hytönen

  Kuljetuspäällikkö, Oulu
  Kemikaalit
  Gsm +358 500 444 999
  jussi.hytonen@simeon.fi

  ico-balloonico-gasJanne Lönnqvist

  Kuljetuspäällikkö, Rajamäki
  Kaasut ja polttonesteet
  Gsm. +358 50 551 3713
  janne.lonnqvist@simeon.fi

  ico-gas Timo Kallio

  Kuljetuspäällikkö, Lahti
  Kemikaalit
  Gsm +358 40 566 3533
  timo.kallio@simeon.fi

  Polttonestekuljetukset

  ico-gas Toni Salminen

  Kuljetusesimies Rajamäki
  Teboil
  Gsm +358 40 3512 557
  toni.salminen@simeon.fi

  ico-gas Arttu Bärholm

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Teboil
  Kierrätysöljyt
  Gsm +358 40 351 2560
  arttu.barholm@simeon.fi

  ico-gas Mia Tuppurainen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Teboil
  Gsm +358 40 351 2540
  mia.tuppurainen@simeon.fi

  ico-gas Raimo Tinkanen

  Kuljetusesimies, Hamina
  Teboil
  Gsm +358 50 340 8618
  raimo.tinkanen@simeon.fi

  ico-gas Marko Ferm

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Neot
  Gsm +358 40 351 2527
  marko.ferm@simeon.fi

  NEOT ASIAKASPALVELU
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gas Jani Väisänen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Neot
  Gsm +358 40 351 2561
  jani.vaisanen@simeon.fi

  NEOT ASIAKASPALVELU
  040 3512 526 (klo 8-16)

  ico-gas Jani Pikkupirtti

  Kuljetusesimies, Rovaniemi
  Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
  Gsm +358 400 169 042
  jani.pikkupirtti@simeon.fi

  ico-gas Mika Korhonen

  Kuljetusesimies, Rovaniemi
  Teboil SEO Neot Lämpöpuisto
  Gsm +358 40 169 5450
  mika.korhonen@simeon.fi

  ico-gas Ilpo Aksela

  Kuljetusesimies, Paimio
  Teboil SEO
  Gsm +358 50 385 9016
  ilpo.aksela@simeon.fi

   

  ico-gas Antti Nurmio

  Kuljetusesimies, Paimio
  Teboil SEO
  Gsm +358 45 129 2946
  antti.nurmio@simeon.fi

  Kemikaalikuljetukset

  ico-gas Santeri Saavalainen

  Kuljetusesimies, Lahti
  Gsm +358 40 3512 535 santeri.saavalainen@simeon.fi

  ico-gasPetri Ojala

  Kuljetusesimies, Lahti
  Gsm +358 40 351 2534
  petri.ojala@simeon.fi

  ico-gas Mika Alalahti

  Kuljetusesimies,  Oulu
  Gsm +358 40 351 2566
  mika.alalahti@simeon.fi

  ico-gas Juha Heikkilä

  Kuljetusesimies,  Oulu
  Gsm +358 50 593 7186
  juha.heikkila@simeon.fi

  ico-gas Svetlana Inkinen

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Venäjän liikenne
  Gsm +358 44 077 1314
  svetlana.inkinen@simeon.fi

  ico-gas Kalle Posti

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Gsm. +358 44 324 2559
  kalle.posti@simeon.fi

  ico-gas Tiina Kiesi

  Kuljetusesimies, Lappeenranta
  Gsm. +358 40 351 2539
  tiina.kiesi@simeon.fi

  ico-gas Jarkko Matikainen

  Kuljetusesimies, Sastamala
  Gsm. +358 40 351 2512
  jarkko.matikainen@simeon.fi

  Kaasu-, polttoneste- ja kemikaalikuljetukset

  ico-balloon Tuomas Pesonen

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Gsm. +358 40 351 2532
  tuomas.pesonen@simeon.fi

  ico-balloon Walter Danielson

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Gsm. +358 40 3512 536
  walter.danielson@simeon.fi

   

  ico-gas Deniss Klaas

  Kuljetusesimies, Rajamäki
  Neste, Shell Aviation
  Gsm. +358 40 351 2524
  deniss.klaas@simeon.fi

  ico-balloon Jani Määttä

  Kuljetusesimies, Oulu
  Air Liquide, Gasum
  Gsm. +358 40 1616 950
  jani.maatta@simeon.fi

   ico-gasMatti Auvinen

  Avainasiakaspäällikkö, Lappeenranta
  Kemikaalit
  Gsm + 358 400 65 8750
  matti.auvinen@simeon.fi

  Åke Lindfelt

  Projektijohtaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 821 3488
  ake.lindfelt@simeon.fi

  Jenni Takala

  Kirjanpitopäällikkö, Rajamäki
  Gsm +358 41 501 8733
  jenni.takala@simeon.fi

  Lauri Honkaharju

  IT-järjestelmäasiantuntija, Rajamäki
  Gsm +358 40 832 8187
  lauri.honkaharju@simeon.fi

  Maksim Scadko

  Operational Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 661 2817
  maksim.scadko@simeon.fi

  Kimmo Kesälä

  Safety Specialist, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2587
  kimmo.kesala@simeon.fi

  Juha Tiilikainen

  Kalustotekniikka, Rajamäki
  Gsm +358 400 918 392
  juha.tiilikainen@simeon.fi

  Janne Poikela

  Kalustotekniikka, Oulu
  Gsm +358 400 231 085
  janne.poikela@simeon.fi

  Mika Hietanen

  Kalustotekniikka, Lappeenranta
  Gsm +358 40 3512 533
  mika.hietanen@simeon.fi

  Kati Valtanen

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 620 6826
  kati.valtanen@simeon.fi

  Minna Suomela

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2553
  minna.suomela@simeon.fi

  Kaisa Heikkilä

  Palkanlaskija, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2551
  kaisa.heikkila@simeon.fi

  Marika Kapulainen

  Ostoreskontranhoitaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2552
  marika.kapulainen@simeon.fi

  Tarja Kylmälä

  Asiakaspalvelu, kaluston hallinta, reskontranhoitaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2525
  tarja.kylmala@simeon.fi

  Liina Mótus

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2554
  liina.motus@simeon.fi

   

  Anneli Sokka

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 638 8998
  anneli.sokka@simeon.fi

  Mika Valtanen

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2555
  mika.valtanen@simeon.fi

   

  Heidi Kelahaara

  Laskuttaja, Rajamäki
  Gsm +358 40 351 2558
  heidi.kelahaara@simeon.fi

  Aleksi Lahtinen 

  Tuotantopäällikkö
  Gsm +358 40 705 3922
  aleksi.lahtinen@laatusailiot.fi

  Sirpa Juhola

  Toimistosihteeri
  Gsm +358 40 351 2541
  sirpa.juhola@laatusailiot.fi

  Sami Nieminen

  Korjaamopalvelut
  Gsm +358 40 704 0770
  sami.nieminen@laatusailiot.fi

  Yhteystiedot

   


  Simeon Transport OÜ

  Paneeli 2
  11415 Tallinna
  VIRO

  Tel. +372 6 076 822
  Fax. +372 6 006 618

  AA logo-sqas

  Yhteyshenkilöt

  Hendrik Peiel

  Maajohtaja, Tallinna
  Gsm +372 526 4101
  hendrik.peiel@simeon.ee

  Jaanus Rooba

  Kuljetusesimies, Tallinna
  Gsm +372 5332 8419
  jaanus.rooba@simeon.ee

  Sirje Ekmann

  Pääkirjanpitäjä
  Gsm +372 607 6822
  sirje.ekmann@simeon.ee

  Yhteystiedot

  SIMEON SIA

  Biekensalas 26
  LV-1004 Riga
  LATVIA

  Phone. +371 673 53 783
  Fax. +371 673 53 763

  Yhteyshenkilöt

  Pavils Reinikovs

  Maajohtaja, Riika
  Tel    +371 673 53 783
  Gsm +371 292 96 649
  Fax   +371 673 53 763
  pavils.reinikovs@simeon.lv

  Arnis Lazdins

  Kuljetusesimies, Riika
  Neste
  Gsm +371 2784 2089
  arnis.lazdins@simeon.lv

  Yhteystiedot

  UAB SIMEON

  Naugarduko 102-802
  LT-03202 Vilnius
  LIETTUA

  Tel. +370 5 2334533
  Fax.+370 5 2334532

  Yhteyshenkilöt

  Ramunas Labutis

  Maajohtaja, Vilna
  Tel    +370 5 2334533
  Gsm +370686-96181
  Fax   +370 5233 4532
  ramunas.labutis@simeon.lt

  Edita Kupreviciene

  Taloushallinto, Vilna
  Tel   +370 5 2334533
  Gsm +370 68743590
  Fax +370 5233 4532
  edita@simeon.lt

  Edita Šatkauskiené

  Kuljetusesimies, Vilna
  Tel   +37062020730
  Gsm +370 68743590
  Fax +370 5233 4532
  edita.satkauskiene@simeon.lt

  Yhteystiedot

  Petroleum Logistic i Mittskandinavien Ab

  Skönviksvägen 2
  131 49 Nacka
  RUOTSI

  Laskutusohje

   

   

   

   

   

  Yhteyshenkilöt

   Fred Petrini

  Country Manager, Tukholma
  Gsm +46 703 107 110
  fred.petrini@simeon.se

   Andreas Andersson Maltsén

  Kalusto ja SHQE johtaja ja asiakasvastaava, Tukholma
  Gsm +46 722 490 001
  andreas.andersson@simeon.se

   

  Peter Thureson

  Aluejohtaja, Göteborg
  Gsm +46 761 299 889
  peter.thureson@simeon.se

  Per Eriksson

  Kuljetussuunnittelupäällikkö, Tukholma
  Gsm +46 702 094 941
  per.eriksson@simeon.se

   Christian Broberg

  Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
  Gsm +46 722 490 003
  christian.broberg@simeon.se

   Mikael Östlund

  Kuljetussuunnittelija OKQ8, Tukholma
  Gsm +46 73 086 5364
  mikael.ostlund@simeon.se

  Petri Kiviniemi

  Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
  Gsm +46 705 627 890
  petri.kiviniemi@simeon.se

  Jerker Liss

  Kuljetussuunnittelija planerare Preem, Stockholm
  Gsm +46 722 337 023
  jerker.liss@simeon.se

  Thomas Schonbeck

  Kuljetussuunnittelija Preem, Stockholm
  Gsm +46 702 853 058
  thomas.schonbeck@simeon.se

  Yhteydenottolomake

   Huom! Lomakkeeseen täytettyjä tietoja säilytetään kuusi kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.
   Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!